Ekologicky zvrácení zelení…

Uveřejněno dne 21 února 2011 000 9:31

ekologieZdravím Vás

Nevím, kde ekologicky zvrácení zelení, berou tu drzost, ještě dnes, po všech miliardových škodách na státním majetku, požadovat po státu, aby vytvářel oblasti na Šumavě, kde bude jejich slovy, z vědeckých důvodů divoká příroda.

Tito lidé nemají s vědou, pro mne nic společného, jsou to šarlatáni, za kterými po jejich 20 leté nečinnosti a ponechání značné části Šumavy samodestrukci, vznikly škody v hodnotě mnoha desítek miliard, po mém přepočtu, na 1 aktivního člena, je to skupina která v novodobé historii státu, způsobovala, zcela zásadní a největší škody na státním a soukromém majetku, která se blíží, za 20 let jejich aktivity asi 1 miliardě kč/ na osobu, způsobenými, dle mého soudu, aktivitami, asi sto nejaktivnější radikálních debilních zvrácených fundamentálních fanatiků.

To že za 20 let své devastační nečinnosti na Šumavě nemají z mého pohledu vůbec žádný viditelný, konkrétní vědecký výstup, kromě toho, že, když se kůrovec nechá množit, tak se šíří do okolí, což není, pro mne potřeba zkoušet, a žádný jiný výsledek, který by se mohl považovat, za vědecké poznání a nové informace, tu za posledních 20 let nejsou. Z mého pohledu ti blbci ani nejsou schopni říci, co chtějí, konkrétně, vědecky zkoumat a jaké konkrétní výsledky od toho očekávají smysluplně vysvětlit a debilně pouze trvají na devastaci přírody samodestrukcí, za vzniku škod v řádu desítek miliard z důvodů šíření svých debilních myšlenek, jako je jejich aktivita, nazvaná divoká příroda, likvidující krajinu, za kterou, konkrétně na Šumavě vzniká katastrofálně zničený les a přitom ti debilové, dokonce zakazují do zničeného lesa, za který odmítají převzít odpovědnost za miliardové škody v něm způsobené vyplývající, jednoznačně z praktické realizace jejich debilní teorie, samoponechání  lesa autodestrukcí.

V místech nejhůře postižených samodestrukcí, mohl být přitom, malebný les, kde by se o každý strom, mnohdy i unikát, přivezený ze vzdálené ciziny, zvlášť pečovalo a byl by zanesen do mapy na lesní správě, a krajina by vypadala, spíše jako zámecký park, a se zajímavými rostlinami, z celého světa, těmi, kterým by se na Šumavě dařilo, a současně nejsou označovány za plevelné, které se nekontrolovatelně šíří, a člověku škodí, třeba proto, že jsou jedovaté, jako bolševník, namísto toho by byly vysazovány cizokrajné keře a mezi stromy implantováno uměle namnožené podhoubí jedlých, známých hub,  i jejich výtrusy. Takto vytvořená krajina, za pomocí estetického projektu krajiny, do které by byl časem, zanesen pomocí satelitních snímků každý metr čtvereční, každý malý klikatý potůček, studánka s pitnou vodou, průběžně laboratorně kontrolovanou,

nové nádrže na zachycování vody, které bude třeba kvůli velkým extrémním rozdílům v počasí které již začínají, vybudovat, budou to velká sucha a povodně a nedostatek, nebo přebytek vody na území ČR bude třeba, z hlediska dopadů, na její neustálou potřebu přiměřené spotřeby, zajistit stavbou vyrovnávacích nádrží, jinak bychom byli v budoucnu nuceni s vodou nepřiměřeně šetřit a její cena by narostla více než o řád, je proto obecně prospěšné budovat nové nádrže, i za cenu toho, že lidé, kteří mají v jejich prostorách, svoje majetky, by za ně dostali minimálně 3 násobek tržní ceny a mohli si obdobné bydlení, o něco kvalitnější okamžitě koupit jinde, bez prodlevy, že by lidé dostali k tomu dostatek peněz, aby to pro ně nebyl finanční problém a snadno si něco podobného mohli okamžitě o pár kilometrů dál, připraveného k bydlení, koupit. Takto by vypadala nově vzniklá krajina v místech, kde jsou dnes pouze uschlé stromy a kůrovec, jako zámecký park a potom, by teprve měla nárok nést jméno národní park, byl by to les vyčištěný od nepořádku a zvelebený rukama a mozky, které mají cit pro krásu a estetický pohled na přírodu i fantazii a vizi, zpřístupněný zcela turistické veřejnosti, vstupovat by se nesmělo pouze na některá území, o velikosti desítek, nanejvýše stovek metrů čtverečních, ohraničených dřevěněnou ohradou tak, aby bylo dobře vidět, co je uvnitř a bylo to popsáno na místě, na informačních tabulích,

to že by vznikaly nové naučné stezky s dlážděným, anebo asfaltovým povrchem tak, aby jejich bezprostřední související úpravy nejbližšího okolí, nekazily estetický vzhled krajiny a přírody okolo, pod stezkami, asi 1 m hluboko, v zámrzné hloubce, by byly prováděny rozvody vody, elektřiny i optický kabel na přenášení dat, ústící cestou na šňůře odpočívadel,

a když již by se provádělo budování rozvodů, byl by položen i jeden elektrický a optický kabel a umělohmotná trubka na vodu navíc, jednalo by se o zdvojení, které by mělo zamezit zbytečnému rozkopávání cesty, kvůli jejich nedostatečné kapacitě za 20 let, kdy bude spotřeba vody, elektřiny i dat narůstat.

Debilní ekologové, kteří i po miliardových škodách, po nečinnosti, způsobené ideologií radikálních debilních dogmat, zvráceným hospodařením, kteří nemají svou destrukcí Šumavy, za posledních 20 let, vytvořen ani jeden, jediný, vědecky uznatelný, výsledek svého bádání a jejich aktivity nemají dle mého soudu s reálnou vědou, nic společného a chovají se fundamentálně demagogicky, by měli být ze správy Šumavy vyhnání, protože, dle mých propočtů, na 1 radikálního aktivního člena jejich skupiny, byla vytvořena škoda, která se blíží hodnotě 1 miliardy Kč, a žádnou jinou skupinu, která v přepočtu na aktivního člena způsobuje obdobnou škodu připadající na jednu aktivní osobu jsem za posledních 20 let, v rámci ČR nenašel.

Pokud mají blbci, tendenci, při své nedostatečné inteligenci, sledovat divokou přírodu, ať odjedou na Saharu, tam je nebude nikdo omezovat. Vy dementní kreténi, na realizaci Vašich debilních názorů, není v ČR místo. To, co dokážete, jste již dostatečně předvedli v podobě zákonů, preferujících solární energii, zrovna tak jako miliardové škody na dopravní infrastruktuře, způsobené jejím zpožděním a vynucováním nevyužívaných přechodů pro zvířata, a debilní demagogií, vytvořením škody desítek miliard, brzděním rozvoje jaderné energetiky, kdy již mohla být v provozu, kopie Dukovanské elektrárny,

kterou jsme si schopni postavit sami za 5 let, čímž se ušetřím obrovské prostředky, i tím, že elektrárna začne spolehlivě dodávat elektřinu o 5 let dříve, než se dříve předpokládalo a tím vznikne nová hodnota energie za 5 let provozu, víc, než 13 TWh (13 terawatthodin ), ročně, čímž při rostoucích cenách rostoucího průmyslu, dopravy i domácností, bude za 10 let od zahájení práce,na stavbě,  převážná část stavby zaplacena.

To že bude stavba o polovinu levnější než běžné současné elektrárny, je dáno tím, že je geniálně jednoduchá, bezpečná a i po 40 letech je to pro nás nejvhodnější technologie, která je tak dokonalé technologicky jednoduchá, že jsme všichni blbci, protože jsme chodili okolo a nevšimli si toho.

Ptáte se mne, proč bude výstavba levnější, protože se chystáme stavět něco, co jsme již jednou dělali, máme od toho potřebnou dokumentaci a z toho důvodu, můžeme dokonale využít veškeré stroje, neboť ze zkušenosti víme kdy a na jak dlouho, budou na stavbě elektrárny potřeba a jejich pobyt na stavbě je možno zkrátit v průměru o 2/3 času oproti stavbě příkladu, stavby v Dukovanech, a potom mohou stroje pracovat ihned někde jinde, není nutno vyvíjet a upravovat nová soustrojí a součástky, a kvůli tomu čekat na vyrobení předchozích dílů všechno je možno dělat současně a předstihu, kdy hotové součásti, je možno uchovat v obrovských nafukovacích halách blízko staveniště a potom rychle sestavit jako skládačku, stavebnici, čímž se zásadně urychlí výstavba elektrárny i její cena.

Jsem přesvědčen, že dnes již existují takové technologie osvětlování staveb, že lidé budou moci pracovat i v noci, za podobných podmínek, nonstop, jako ve dne. Divím se, že nejsou stanoveny minimálně 2 lokality, kde by se měla nová kopie dukovanské elektrárny stavět a na jedné již nejsou zahájeny práce.

Jediné co kolem sebe vidím je, že se již 10 let jen neustále, kvůli debilním zeleným, žvaní bez jakéhokoli rozumného výsledku, v podobě zahájení stavby. Osobně si myslím, že z důvodů spolehlivosti, nízkých nákladů, rychlosti výstavby a rychlé návratnosti investice, kterou jsou firmy v ČR schopny samy realizovat, by měla být i v Temelíně postavena kopie elektrárny Dukovan, se 4 bloky.

Dle mého soudu, co se týče ekologicky zvrácených debilních aktivních zelených jedinců, tak za poslední roky prokázali, že přírodě a státu nejvíce ekonomicky škodí a kdyby se nejednalo o lidí, tak bych měl chuť použít slovo škodná. Zajímalo by mne, kdo debilním ekologům svěřil správu velkého rozsáhlého majetku, a tak jim umožnil páchat škody, na principů nepořádku a anarchie.

Vše co je výše uvedeno, je můj osobní názor, ať si každý myslí co chce.

Autor

Mirek Fatrdla

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist