Greenpeace zcela přehodnotila postoj k ostrovům odpadků v Pacifiku

Uveřejněno dne 15 prosince 2021 v 13:22
Nejprve si dredatí grínpísáci rvali své culíky ze zoufalství nad ostrovy odpadu, které zabírají plochu větší než tři Francie. A chtěli oceán vyčistit. Jakmile se však podívali na plastové ostrovy zblízka, nestačili zírat.

Ostrovy plné plastu a jiného bordelu se staly domovem pro celou řadu různých organismů, které v odpadcích prosperují. Takže místo na širém oceánu, které je vědci považováno za oceánskou poušť, nyní kypí životem. A to právě díky tomu, že z odpadků odhozených lidmi vznikly přirozeným procesem umělé ostrovy.

Greenpeace nyní proto sepisuje žádost na UNESCO, aby tyto unikátní oázy života prohlásila za chráněné přírodní rezervace. Což kromě jiného znamená, že takovým ostrovům se bude muset vyhýbat námořní doprava. Výjimku budou mít pouze vojenská plavidla, protože USA je třeba chránit za každou cenu. Kromě zdroje potravy pro potulné větší živočichy (kteří se sami často po uvíznutí v sítích stávají potravou pro menší živočichy) mohou tyto ostrovy sloužit i jako odpočinkové plochy pro migrující ptáky, kteří budou chtít přeletět z totalitní Severní Koreje do svobodných USA. Mapku ostrovů najdete například zde. Už nebudou muset volit strastiplnou cestu kolem studené Aljašky, ale mohou letět přímou čarou přes Tichý oceán. Cestou si pak mají kde odpočinout a nakrmit se.

Problémem těchto ostrovů je však skutečnost, že obyvatelé těchto ostrovů si doslova ničí životní prostředí, ve kterém žijí. Plasty a další plovoucí materiály různě okusují a naleptávají, tedy ostrovy se postupně drobí a některé kousky pak postupně klesají k oceánskému dnu, nebo už nemají potřebnou soudržnost nutnou k vytvoření pevnějšího celku. Dále na ostrovech byly objeveny bakterie požírající plasty, což zkázu těchto unikátních biotopů jen urychluje. Greenpeace tedy povzbuzuje lidi žijící v okolí Tichého oceánu, aby pomohli trvale chránit tento unikátní biotop a namísto neekologické recyklace plastů raději plasty vyhazovali do oceánu. Ten si s odpadky poradí lépe než člověk a postupně je svými proudy shromáždí na vhodnějším místě, na kterém pak může bujet život. Velmi lituji, že žijeme ve špatně umístěné zemi a nemůžeme tak jednoduše pomoct živočichům žijícím na plastových ostrovech. Přece jen, vozit slisované plasty do Číny je méně ekologické i ekonomické než vhodit nesešlápnuté lahve rovnou do oceánu.

Tento wild duck je inspirován skutečným příběhem – zde.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist