JDOU PO NÁS NAOSTRO! ZEMĚDĚLCI VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE!

Uveřejněno dne 19 července 2022 v 12:01

Holandští farmáři již několik týdnů protestují proti vládnímu rozhodnutí snížit dusík do r. 2030 o 50% až 95%. Vláda chce dále docílit 30% snížení v pěstování dobytka. To je něco, na úrovni zločinu. Ten skutečný cíl je zjevný, přímo z toho čiší: zbavit nás masa, zbavit nás potravin.

Protestující farmáři si přivezli hnůj a vylívali ho na vládní kanceláře, rozlévali po ulicích a nerespektovali ani policii. Žádali odstranění nových příkazů a zrušení „zelené“ agendy. Někteří sedláci dokonce přivezli krávy před parlament a vyhrožovali, že je na místě popraví.

Kdyby toto vládní nařízení opravdu vešlo v platnost, tak každá třetí holandská farma bude zrušena, nebo zabavena. A protože Holandsko produkuje velké množství potravin a dobytka, tak celému světu hrozí hlad. Něco takového v době, kdy už tak je nedostatek potravin, napřed ničím neopodstatněná karanténa, později nesmyslné sankce, které zmrazily veškeré podnikání a namísto abychom byli sedlákům vděčni, že se starají o naše přežití, tak jim to zakážeme?

Co to je za logiku?

Za tím vším je samozřejmě poskok Davosu, Evropská unie, která žádá po všech státech aby nechali 10% orné půdy ladem. Jelikož je těžké uvěřit, že by EU vedli tak nesmírně hloupí lidé, že by nevěděli, že tím způsobí nedostatek potravin, tak to může být pouze záměr. Je to záměr, jak dostat ty, které se jim nepodařilo zlikvidovat injekcemi, vydávanými za očkování. Je to záměrně způsobený hladomor. Je to genocida – přiznejme si to už konečně.

Nenormální šílenci, kteří jsou posedlí nadbytkem CO2, použili dusík jako další „nebezpečný“ prvek a zkoušejí tímto způsobem vyřídit sedláky, kteří pěstují dobytek. Chtějí, abychom neměli maso, které je pro nás nesmírně důležité a které nutně potřebujeme pro své přežití. EU nám dokonce začala drze radit, abychom jedli brouky a žížaly! Prima, tak ať začnou sami. Až uvidíme, jak jim to chutná, tak o tom budeme přemýšlet.

Holandsko je šestý největší vývozce potravin, takže nařízením jako je toto, utrpí obrovská spousta lidí. Není divu, že sedláci stávkují, blokují cesty a pochodují před vládními budovami. Ovšem to nestačí. Asi by měli jít dovnitř a vyházet úředníky okny ven, jako to kdysi udělali rozzlobení občané u nás, v Praze.

Dokumenty dokazují „Great Reset“

Dokumenty, vyžádané od holandského Parlamentu dokázaly, že Holandsko se samo nabídlo umístit ve své zemi „Globální Koordinační Sekretariát“ (Global Co-ordination Secretariat, neboli GCS), což je centrální řízení asi 20 organizací po celém světě, které se zabývají výzkumem nových způsobu výroby potravin a přeměnou potravinových systémů. Mnoho z těchto organizací je podporováno Nadací Gatesových. A samozřejmě, GCS je výtvor Davosu, Světového ekonomického fóra, neboli WEF, které vede neslavně známý Klaus Schwab.

Uvolněné dokumenty obsahovaly také dopisy, týkající se vytvoření CGS v Holandsku a jeho financování, včetně korespondence mezi WEF a holandským premiérem a některými ministry, datující se od r. 2017. Takže Holandsko je v kapse WEF a skáče podle toho, jak mu pískají. Proto chtějí zničit podstatnou část svého zemědělství, aby tyto produkty nahradili umělou, laboratorně vyrobenou a spolehlivě závadnou stravou.

Výzkum přeměny potravinových systémů se bude zabývat laboratorně vyráběným masem, mlékem a jinými potravinami, pěstováním hmyzu pro lidskou konzumaci a podobnými nesmyslnými náměty, předurčenými k neúspěchu.

Holandská firma Foodvalley nadšeně uvítala GCS v Holandsku, ale takticky se nezmínila o tom, že holandská vláda hodlá GCS sama platit. Také nepřiznali, že další přídavné zaměření této organizace je digitalizace, umělá inteligence, Internet věcí (Internet of Things, neboli IoT), biotechnologie, mikro a nanotechnologie k použití v zemědělství, při výrobě potravin.

Člen holandského Parlamentu to vidí správně

Thierry Baudet, člen Parlamentu říká, že to, co Holandsko v současné době zkouší zavést, je zbaví samostatnosti, zbaví je to vývozu potravin a donutí je záviset na dodávkách potravin ze zahraničí. To samozřejmě vede k nejistotě a k nezajištěnosti. Tyto příkazy jsou nařízeny Evropskou unií ve snaze uvést v platnost „Great Reset“ z Davosu.

Závislost na dodávkách potravin z ciziny oslabí, snad i zničí holandskou samostatnost a samosprávnost. A spolu s tím je zde snaha navozit do země ještě více cizích, nezákonných emigrantů z Afriky a z arabských zemí. Protože Holandsko je poměrně malá země a není kam tyto lidi umístit, tak plánují vzít sedlákům ornou půdu a tam vystavět pro přivandrovalce nová města. Takže Holandsko se stane jedním obrovským městem.

Nikdo se neptá lidí, jestli s tím souhlasí, nikdo nepátrá jaké dlouhodobé následky bude něco takového mít. Když bude zlikvidována polovina holandských zemědělců a jejich orná půda, vypěstovaná za celá staletí bude přeměněna na města a silnice, tím se celá země stane závislá na mezinárodních vztazích se zahraničními dodavateli potravin a na současné politické situaci. Když si pak někdo umíní uvalit na zahraniční dodavatele sankce, jako to udělali v případě Ruska, tak budou lidé bez jídla.

EU přišla již v 1990tých letech s nařízením, které nazvala „Natura 2000.“ Tyto směrnice pojednávaly o tom, že určité části Evropské unie byly vybrány jako chráněná území pro určité druhy rostlin. Holandsko bylo vybráno na ochranu mechu, jetele a jiných druhů sena, plus dalších rostlin, které si dobře vedou v poměrně chudé půdě.

Už zde je zjevná necitlivost, anebo snad omezenost bruselských byrokratů: na co bude Holandsko pěstovat jetel a seno, když nebudou mít dobytek, který by to spásl? To ty rostliny nechají na polích schnout? To je přece vrcholně nelogické a amatérské řešení!

Jak říká dále Thierry Baudet, dusík by nebyl v Holandsku problém. Příroda se o něho postará. Bohužel, holandští politikové nemají tolik důvtipu, aby Evropské unii jednoduše řekli, že nic takového neudělají. Tito lidé, stejně jako většina západních politiků, jsou mikro-manažéři. To znamená, že nemají rozhled, vidí pouze malý kousek celého problému, který mají přímo před očima a nedovedou si představit, co z toho vznikne postupem času.

Chtějí zrušit sedláky, kteří pěstují dobytek, prý to vytváří příliš mnoho dusíku. Ale když do tak malé země jako je Holandsko navozí celé hordy migrantů, ti sami vytvoří mnohem víc dusíku než čeho jsou tahle hospodářství schopna. Samozřejmě, to všecko je globalistická agenda a politikové jsou tak hloupí, že nechápou, co se z toho za čas vyvine.

Za tím vším je ještě jakási spirituální záležitost. Ti sedláci hospodařili na jejich pozemcích celé generace. Jsou s tou zemí jaksi svázáni dohromady, jsou málem její součástí. Jsou to hrdí lidé, kteří jsou orientováni na produkci potravin a starost o své rodiny. Tím jsou jaksi spojeni i s historií země a cítí lépe než kdo jiný tuto sounáležitost. Jenže to jsou přesně ti lidé, které globalisté, které globalisté nenávidí.

Někdo dal Gatesovi vědět co si o jeho umělém jídle myslí

Obchod, který prodával syntetické maso a jiné „udržitelné“ a klima podporující produkty v Holandsku a který byl mocně podporován Gatesem, právě shořel. Oheň vypukl v neděli večer, 10. července v obchodě, zvaném „Picnic“ a do pondělka ráno všecko hořelo. Gates financoval jejich záměr rozšířit tento druh obchodu do celé Evropy částkou 600 milionů Euro.

Picnic byl založen v r. 2015 a rozvážel zboží v elektrických dodávkách zákazníkům po celém Holandsku a i do Německa. Měl asi 60 zaměstnanců. Důvod vzniku požáru zatím nebyl zjištěn.

Škodlivost CO2 v ovzduší je propaganda

Již v r. 1993 byl Dr. Will Happer, předvolán před americký Kongres, kde vysvětlil, že vliv ozonu na lidi a na rostliny není škodlivý. Také řekl, že lidmi vydávaný kysličník uhličitý neotepluje naši planetu a nijak nás neohrožuje. Naopak, je ho nedostatek, nikdy nebyla hladina CO2 tak nízká jako dnes. V minulosti bylo CO2 mnohem víc, asi třikrát tolik a země prosperovala velmi dobře. Oceány byly v pořádku, rostliny rostly, zvířata si vedla dobře.

Dr. Happer pracoval na Ministerstvu energie a po tomto odvážném prohlášení, které bylo naprosto v opozici proti tomu, co proradní politikové a jejich vůdce, tehdejší Vice President Al Gore tvrdili. Proto Gore Happera vyhodil a tento přešel na místo profesora fyziky na prestižní Princeton Universitě.

Tak, jako „Hnutí střídmosti,“ řekl Happer, „které nám před sto lety vyneslo prohibici (zákaz alkoholu), i tato CO2 propaganda je založena na rozšiřování lží skrze hlavní informační zdroje, které naverbovaly vedoucí vědeckých organizací, ředitele dobročinných nadací a jiné vlivné lidi, aby rozšiřovali tyto výmysly. Dětem ve školách se dnes říká jaká katastrofa nám hrozí kvůli oteplování země. To není správné, děti nemají být vystaven propagandě, vydávané za vědu.

Snad jediné řešení

Holandští sedláci dnes objíždějí celou zemi, navazují kontakt s těmi, kteří stojí na jejich straně, mluví s lidmi, mluví s vědci a s politiky, ve snaze zabránit katastrofálnímu rozhodnutí jejich vlády. Přidali se k nim i rybáři a společně protestují proti nesmyslným příkazům. (Krátké ukázky na stránce). Jenže protesty nemusí ničemu pomoci. Zde hrozí nebezpečí že se postupně vyvinou ve více násilnické a pak ztratí sedláci podporu veřejnosti a půjde to s nimi s kopce. Už teď, nedávno po nich začala policie střílet, ale naštěstí nikoho netrefili.

Lepší řešení by bylo, kdyby sedláci a rybáři začali stávkovat. Jednoduše by přestali dodávat potraviny do obchodů a za 2-3 dny by bylo hned vidět ten rozdíl. Najednou by lidé neměli to jídlo, na které jsou zvyklí, když by firmy, zpracovávající sýry je přestaly dodávat do obchodů, nebylo by mléko, nebylo by maso, nebyly by ryby, ani mouka. Jenže něco takového by vyžadovalo vytvoření jakési koalice, jakéhosi spojenectví, kde všichni táhli za jeden provaz.

Možná by to chtělo spojenectví i na mezinárodní úrovni. Nakonec – jsme v tom všichni úměrně stejně, Všichni jsme prošli Covidem a jeho hrozivými následky a dnes jsme všichni postiženi systematickým přílivem lidí ze zemí, se kterými nemáme nic společného, které mají docela jinou kulturu, zvyky, názory, náboženství. Tím jsme v podstatě vyháněni z našich vlastních zemí, které jsou nám doslova brány pod nohami těmito hordami, které nikdo nezval.

Tato radikální, nátlaková situace je dnes nucena na většinu světa: nejen migrace, ale také udržitelný vývoj (sustainable!) a hysterie ohledně klima – nic z toho není vědecky opodstatněno, jsou to všecko lži a výmysly. CO2 problém neexistuje. Za tím vším je velice malá skupinka globalistů, kteří vlastní skoro všecko a kteří jsou den ze dne bohatší, zatím co my jsme den ze dne chudší, slabší, více osamělí, bez jakýchkoliv práv, bez možnosti projevu kvůli censuře.

Když se na to podíváte shora, je to byrokratické diktátorství.

Jedině když se spojíme dohromady, tak v tom můžeme něco udělat. Jedině tehdy můžeme cosi docílit, když odstraníme rozdíly, které nás tolik let dělily na různé skupinky, jedna proti druhé, přesně podle přání globalistů. To, co se dnes děje, je unikátní, co ještě nikdy v historii lidstva nebylo. Dnes bojujeme o naše přežití, o naši budoucnost.

Thierry se ale obává, že nakonec ze všeho sejde. Vláda slíbí sedlákům za jejich majetky trochu víc peněz, jestli jim je opravdu dá, to je otázka. Tím ovšem dojde k rozbití protestu, protože někteří na nabídku přistoupí a jejich jednota bude narušena. A sedláci se nastěhují do měst, své děti pošlou do škol a zemědělství bude v Holandsku zničeno.

A přitom všichni kupují ornou půdu

Vlastnictví země má obrovskou cenu. Bill Gates kupuje pozemky kde může a jak může. Touto dobou vlastní po celé Americe asi 108854 hektarů pozemků, z čehož 97934 hektarů je orná půda. Co s takovým množstvím pozemků chce dělat? Zjevně není zemědělec, takže pěstovat tam něco nebude. Spíš se zdá, že má v úmyslu držet tuto půdu ladem, aby bylo ještě méně potravy pro hladovějící davy. Na tom jen vydělá, protože američtí velkostatkáři dostávají od vlády tučné dotace, když nic nezasejí a nesklidí.

Další záhada je, že Amazon rovněž začal kupovat pozemky, i když zároveň podstatně snížil objem svých skladů, kvůli nárůstu cen za energii a za personál. Začali s kupováním pozemků před asi třemi lety, zhruba tak, jako Gates. Proč tito lidé kupují pozemky? Je to snad snaha zajistit své zisky před inflací? Anebo chtějí kopat hromadné hroby pro nás?

Někteří uvažují, že Amazon chce vytvořit hustou síť dodávkových center, takže objednávky budou doručeny mnohem rychleji. Ale ve skutečnosti to vypadá, jako že Amazon, Gates a jim podobní chtějí vlastnit celou Ameriku. Je to vůbec možné?

Je nějaké skutečné řešení

Že naše potraviny jsou pod útokem, to je zcela zjevné. Už to, jak jejich ceny stoupají závratnou rychlostí a stejně tak kvalita klesá, by nám mělo říct, že se blíží vážný problém. A to se ještě ke všemu někteří politikové vyjádřili, že kvalitu jídla bude nutno snížit. Zřejmě nám chtějí prodávat napůl shnilé maso, několik dnů starý chléb a plesnivou mouku. Je toto způsob jak se vláda stará o své občany, kteří ji platí?

Na příklad, v Americe, ve státě Kansas, zrovna nedávno záhadně zahynulo 10 000 kusů dobytka. Někteří to připisovali příliš velkému horku, ale velké horko je v těch místech běžné, takže to prakticky nepřipadá v úvahu. Sedláci sami podezřívají, že dobytek byl otráven něčím, co bylo přidáno do jejich komerčně kupované stravy. Ale jiní podezřívají otravu radiací z 5G antén, s čímž už jsou zkušenosti z minulosti.

Někdo nás v tichosti zkouší zbavit potravy, přesně podle Kissingerova prohlášení: „ten, kdo kontroluje potraviny, kontroluje lidi.“

Dnes je snaha ze všeho obviňovat Rusko. Ale to není skutečný důvod pro potravinovou krizi. Metastudie, vypracovaná Johns Hopkins Universitou potvrdila, že karantény měly skoro nulový vliv na veřejné zdraví, ale zato měly obrovský ničivý vliv na ekonomickou podstatu států, zničily lidi společensky a pracovně též, když je navykly na nicnedělání.

Návod Rockefellerovy nadace, který vyšel hned po začátku tak zvané pandemie, v červnu 2020 plánoval převratné změny našeho potravinového systému. Už to, že tento dokument volal po změnách pouhých pár dnů poté, co byl v Davosu oznámen „Great Reset,“ je podivné. Každý spis přece potřebuje čas na naplánování, na vyhodnocení údajů, na sepsání. A zde – jako na zavolanou, Schwab z WEF řekne „Great Reset“ a Rockefeller už vytahuje návod.

Už to je podivné, že tento spis prohlašuje potraviny za léky a požaduje, aby je lékaři předepisovali. Tímto způsobem je podle nich možno potraviny spravedlivě rozdělovat, „na příděl.“ Takže k očkovacímu ID přibyde ještě potravinové ID. To, že dnešní školy mají tak ubohou úroveň, že lékaři nejsou nijak školeni v záležitostech správné výživy, takže budou v rozpacích co předepisovat, to jim uniklo.

Ten hlavní problém se zdají být velké korporace. Ty se rozrostly tak, že mnohé mají velikost států a stále dál se slučují na větší a větší. Korporace sledují pouze vlastní profit a nic jiného je nezajímá. Budou nám beze všeho dovážet potravu odkudkoliv, když na tom vydělají. A to je ten problém, protože dlouhé dodávkové trasy nejen že ničí kvalitu potravin, ale dělají jejich dovoz nespolehlivý. A lidé, kteří někde v chudých zemích toto jídlo produkují si uvědomují, že je to opět jakýsi druh kolonialismu a nemusí této výrobě věnovat potřebnou péči a používat kvalitní přídavky na vypěstování, namísto přídavků pochybných.

Ve videu o Číně, kde je pěstována větší část dovozní potravy jsem viděla, jak sedlák namíchá nejrůznější pesticidy a herbicidy do jednoho kanistru a tím postřikuje úrodu. Je mu naprosto jedno, jak moc jedovaté chemikálie to jsou, možná ani neví, že jedovaté jsou. Potraviny jsou v Číně často pěstovány v těsné blízkosti průmyslových částí, kdy se z komínů valí hustý, černý kouř, což by jim v Evropě nebo v Americe neprošlo.

To je další důvod, proč je tolik věcí vyráběno a pěstováno v Číně. Nejen že je tam uměle udržovaná velmi nízká cena za lidskou práci, ale veškeré zdravotní ochranné příkazy a návody na ochranu přírody, jsou tam ignorovány. Takže dostáváme produkty, které mohou snadno obsahovat ty nejhorší jedy, u nás dávno zakázané. Na příklad v Mexiku je ještě dnes běžně používáno DDT.

Snad z toho důvodu je původ potravin z těchto zemí zastřen. Koupíte si konzervu rajského protlaku přímo z Itálie a ono je to ve skutečnosti z Číny. Mám dojem, že stačí pouhých 20% italského produktu a ten zbytek může být odkudkoliv, aby mohl mít štítek nápis „vyrobeno v Itálii.“ Dnes, kdy EU zkouší naprosto odstranit zemi původu ze štítku, to může být ještě horší.

Takže to nejlepší a naprosto logické řešení je, pěstovat si své vlastní potraviny místně. Bez banánů, pomerančů, kiwi, nebo ananasu se mineme, ale bez mouky, mléka a masa ne. Proto je nutné tyto základní potraviny pěstovat místně, kde dodací trasy jsou krátké a kontrolovatelné.

Na podporu této teorie je rovněž zapotřebí vyřadit potraviny a životní nutnosti z burzovních spekulací. Protože burzovní spekulace jsou ty, které snižují, nebo zvyšují ceny potravin a tím určují, jestli zítra budeme jíst nebo ne. Pomocí burzy s potravinami je rovněž možno manipulovat výdělek sedláků.

Jiné názory zahrnují vydání vlastní kryptoměny, která po dohodě s bankou bude podložena úrodou samotnou, nebo lépe řečeno projekcí úrody na daný rok. Neměl by to být bitcoin, nebo jiná existující kryptoměna, která stoupá a klesá málem s počasím, anebo v souladu s tím, co který známý člověk řekne. To by měla být specifická měna na jednotlivé produkty, dodávané na trh, které by banka uznala za platnou finanční záruku.

A přece se přidali

Sedláci v Itálii, ve Španělsku a v Polsku prohlásili, že nejsou otroci, ale farmáři a přidali se k protestujícím holandským sedlákům.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist