ČHMÚ zveřejnil studii o klimatické změně

Uveřejněno dne 16 února 2012 000 13:23

klimaKlimatologové z Českého hydrometeorologického ústavu pracovali na možném budoucím vývoji klimatu. Jedná se o odhady dopadů klimatické změny pro Českou republiku.

Práce je podrobná a dlouhá s maximálně vyčerpávajícími informacemi o projektu. Lze si jen těžko představit, že média si celou práci nastudují, nevynechají důležité pasáže a nevytrhnou nic z kontextu.  Studie je už nějakou dobu volně dostupná na stránkách ČHMÚ (Infomet). Nicméně informační servery (zejména bulvárního charakteru) zřejmě nebudou zveřejňovat odkaz na kompletní informace obsažené v níže uvedeného projektu „Aladin 25“.

Bylo zpracováno technické shrnutí výsledků projektu 2007 až 2011 s názvem Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření.

Klimatolové použili klimatický model ALADIN-CLIMATE/CZ v rozlišení 25 km (Aladin 25) pro období 1961 – 2100. Simulace modelu byly porovnány se skutečným měřením referenčního období 1961 – 1990. Pro scénář bylo zadáno několik důležitých základních prvků (průměrná denní teplota vzduchu, denní úhrn srážek, denní suma globálního záření, průměrná denní rychlost větru a relativní vlhkost vzduchu). Pro lepší orientaci se vybraly tři třicetileté časové horizonty: 2010 – 2039, 2040 – 2069 a 2070 – 2099.

V dokumentu jsou zmíněny tři možné emisní scénáře s maximální hranicí koncentrace oxidu uhličetého pro rok 2100.

A1B – 700 ppm

A2   – 820 ppm

B1   – 550 ppm

Osobně bych se přikláněl ke scenáři B1 nebo něco maximálně mezi B1 a A1B. Jednoduše řečeno byl vybrán scénář A1B a to z neutrálnosti a technických důvodů.

Je tedy jasné, že výsledky odhadů je potřeba brát s rezervou. To ale určitě by platilo při výběru jakéhokoliv scénáře.

1. Model Aladin 25 simuluje s určitou mírou nejistoty.

2. Byl vybrán střední scénář, který odhaduje poměrně vysokou hodnotu koncentrace CO2 a při kterém jsou vysoké teploty (zvláště na konci období) možné, neboť výsledek vyšel tak jak vyšel.

3. Jedná se pouze o odhad.

4. Musí se také počítat s extrémními hodnotami, které se podle té práce vyskytují s malou četností, ale jejich dopady bývají značné – nicméně to je v dokumentu uvedeno a vysvětleno.

Kdyby nebylo dusného politického prostředí v oblasti změny klimatu, určitě bych práci hodnotil za velmi přínosnou. Na druhou stranu uvedené výsledky odhadů by se neměly úplně podceňovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist