Kdy vrátí Albert Arnold Gore ml. Nobelovu cenu za mír…?

Uveřejněno dne 23 července 2012 000 10:08

Nobelova“Ohrožena je svoboda, s klimatem je vše v pořádku,” zdůraznil nedávno prezident ČR Václav Klaus. Hlavní hrozbu podle něj nepředstavuje globální oteplování, ale to, že slouží jako záminka k bezprecedentnímu vměšování do našich životů.

„Komunismus vystřídalo nebezpečí ambiciózního environmentalismu. Tato ideologie pod hesly o ochraně Země – podobně jako staří marxisté – se snaží nahradit svobodný spontánní vývoj lidstva jakýmsi centrálním, nyní globálním plánováním celého světa,“ uvedl Václav Klaus ve svém dopise kongresmanům USA. V těchto dnech se definitivně potvrdila jeho slova. Možná je úředník, ale stojí za ním skuteční klimatologové, jimž daly za pravdu i vzorky letokruhů stromů z finského Laponska, z dob před našim letopočtem, nejčerstvější výzkumy …

Je to tvrdý byznys. Příroda si to nezaslouží, ale ani svoboda lidstva. USA láteří: “To ne my máme nejvíc emisí, ale rozvojové země.” Čína s Indií tvrdí: “To vy jste si kdysi bohatli na průmyslu a exhaláty vám byly ukradené, dnes ale chcete nám, co se teprve rozvíjíme, bránit v bohatnutí. Nechte nás také vypouštět exhaláty, ať máme industriální zázemí stejně účinné jako vy…”

Jsou mezi námi mazaní „klimatologové“ a „ekonomové“. Třeba ten britský jménem lord Stern, jehož zpráva z roku 2006 vypočítává, že zvýšení teploty o dva stupně bude znamenat náklady ve výši procenta světového HDP. Aby se oteplování na dvou stupních zastavilo, muselo by podle analýzy Světové banky proudit do rozvojových zemí 140 až 675 miliard dolarů ročně. Tak se dělá byznys s velkým B… Velmi lapidárně řečeno, jak praví prezident Václav Klaus, klimatické změny jsou uměle vyvolávaný podvod, aby se zabrzdil globální ekonomický růst. A že má svatou pravdu, dokazují právě zjištěné rošády s manipulováním dat o globálním oteplování.

Korespondenci společně s několika tisíci dokumenty naštěstí zavčasu zveřejnili na internetu hackeři a citáty z některých e-mailů naznačují, že vědci zveličovali data svědčící o globálním oteplování. V jednom z e-mailů se můžeme dozvědět radu, jak pomocí jistého triku, šikovného postupu, upravoval grafy teplot z posledního tisíciletí tak, aby “se zakryl pokles” globálních teplot v poslední době. Nezávislé vyšetřování potvrdilo, že e-maily jsou autentické. Jeden vědec v nich vysvětluje druhému, jakým trikem lze vyřadil ty údaje, jež ukazují na pokles teplot; klasická manipulace s teplotními hodnotami.

Skandál se týká elektronické korespondence britských klimatologů Kevina Trenbertha a Phila Jonese z Klimatické výzkumné jednotky Východoanglické univerzity. Toto klimatologické středisko mimo jiné spolupracuje právě s institucí Mezivládní panel ke klimatické změně (IPCC), oceněné nedávno Nobelovou cenou míru pro Al Gora. Kdy ji vrátí…? Konečně však nahradilo „vědecké emailování“ skutečné vědecké bádání. Tým kolem profesora Jana Espera z Univerzity Johana Gutenberga v Mainzu studoval vzorky letokruhů stromů z finského Laponska, které sahaly až do roku 138 př. n. l. Poprvé tak v minulých dnech vznikla přesná rekonstrukce klimatu na určitém území. A z výsledků vyplývá, že během posledních dvou milénií poklesla průměrná teplota o 0,3 stupně každých tisíc let, především v souvislosti s narůstající vzdálenosti Země od Slunce. A ačkoli se nemusí zdát dlouhodobé ochlazení o 0,6 stupně Celsia tak výrazné, současné „globální oteplení“ představuje výkyv o jeden stupeň od linie dlouhodobého trendu, který již nastal v minulosti vícekrát..

V miliardové historii naší planety se totiž už vystřídala řada dob ledových. V jejich mezidobí už bylo Gronsko rovněž zemědělskou oblastí a na naší modré, nikoli zelené planetě, už nejednou byly teploty v průměru vyšší o tři stupně, než jsou nyní. Rozloha grónského zalednění je 1,790 mil. km2, objem ledu je 2,6 mil. km3. Jeho stáří sahá daleko do třetihor (miocén, zhruba 7 milionů let zpátky), ovšem samotný led díky koloběhu tak starý není, nejstarší části jsou staré něco přes 100 000 let, tedy přesně perioda, během níž se střídají doby ledové. Za posledních 18 tisíc roků se hladiny moří údajně zvedly skoro o šokujících 120 m. V třetihorách u nás byla subtropická až tropická flora, včetně palem, fíkovníků, korkovníků, mezi nimiž pobíhaly opice, tapíři i plameňáci.

Těžko lze na planetě ve třetihorách předpokládat dálnice a miliony automobilů či teplárny s enormní produkcí oxidu uhličitého a mrazicí zařízení s freony či kyselé deště, včetně miliardových zemí jako Čína a Indie… Ve čtvrtohorách nastala nejen ve střední Evropě pro změnu doba ledová, během níž byli na našem území zase mamuti, polární lišky i sobi a šavlozubé kočkovité šelmy. A tak jako kdysi, ani dnes za to nemůže pouze člověk, nýbrž především sama příroda a hlavně sluneční energie, resp. proměnlivá poloha Země vůči Slunci.

Přesto na poplach bijí i klimatologové v Británii. Podle jejich humbuku a poslední studie se svět ocitne na pokraji katastrofy, pokud emise skleníkových plynů porostou dosavadním tempem ještě alespoň půl století. Britové mají tyto poplašné zprávy v krvi. Celou tezi o tzv. globálním oteplování vymyslela M. Tchatcherová, která kdysi z politických důvodů měla zájem omezit vliv států produkujících fosilní paliva. A chytlo se to stejně jako kdysi marxismus-leninismus, nebo ještě dříve různá jiná náboženství.

Vodních par, stejně rizikovému skleníkovému plynu v naší atmosféře jakým je oblíbený strašák CO2, je všude kolem nás asi dvě až tři procenta, takže poměr mezi industriálním chováním lidstva a účinky přírody je asi padesátkrát vyšší vlivem vypařování dvoutřetinových moří a oceánů, ale i lesů, pralesů či bažin a rašelinišť, které všechny “vydechují” vodní páry. Lidstvo tedy může svou činností asi za deset procent oxidu uhličitého, zbylých devadesát procent  skleníkových plnyů je z přírodních zdrojů… Ani snížení lidského příspěvku o deset až padesát procent nemůže tedy mít zásadní vliv na změnu klimatu.

Václav Klaus k tomu dodává, že nejde o klima, ale o svobodu člověka, která je pro něho tím nejlepším životním prostředím… Mnozí vědci se přiklánějí k možnosti, že nejde ani tak o CO2, ale o uvolnění metan-hydrátů z mořského dna. Metan je asi 20krát rizikovější skleníkový plyn než oxid uhličitý. Metanový led se jako odpad mikrobiologické aktivity vzhledem k nízkým teplotám v hlubinách a vysokým tlakům ukládá v pevné formě na mořském dně. Z něho pak sublimuje do ovzduší.

Zažil jsem havárii AE v Černobylu, letěl jsem ve vrtulníku nad sarkofágem na čtvrtém reaktoru RBMK, můj syn hrál se symfonickým ochestrem v Tokiu při pietním připomenutí ročního výročí tsunami ve Fukušimě, viděl jsem, jak americká firma vypouště ve dne v noci obřím potrubíml přimo do Středozemního moře tisíce hektolitrů splašků z těžby marockých fosfátů, z Kuby to bylo co by dup do Mexického zálivu, když tam byly zničeny ropné vrtné věže. a zamořeno moře. Bylo toho ničení životního prostředí dost a dost, ale ani tato hrůza nemá paradoxně zásadní vliv na údajné globální oteplování. To by nastalo, i kdyby na Zemi neexistovala lidská civilizace…

Do toho všeho se ale „montují“ borci z Greenpeace, kteří tato fakta nechtějí slyšet. Napřed se přivazovali k prunéřovskému komínu, pak práskli svoji vlast. Komu? StB? Už dávno ne, kdysi v tom prý byli zdatní, dnes je ale jiná doba – zvolili si proto Tichomoří. A dosáhli svého; Státní agentura pro životní prostředí Mikronésie, ostrovního federálního státu v Tichém oceánu, poslala v roce 2009 českému ministerstvu životního prostředí vyděračské ultimátum. „Pokud česká uhelná elektrárna Prunéřov bude dál vypouštět CO2, naše souostroví zmizí pod vodou…“

Elektrárny Prunéřov I. a II. jsou největším uhelným elektrárenským komplexem v České republice a patří k největším dodavatelům elektřiny pro Česko. Posudek vyžádaný ministerstvem životního prostředí uvádí, že podíl elektrárny na celosvětových emisích CO2 pohybuje na úrovni 0,01-0,02 procent. Ovšem je také fakt, že CO2 spolu s dusíkem ředí kyslík, aby byl vzduch dýchatelný. Prunéřovská elektrárna je údajně podle Greenpeace 18. největším zdrojem emisí oxidu uhličitého v Evropě. Vypouští 10 milionů tun CO2 ročně, což je čtyřicetkrát více než jsou roční emise celé Mikronésie, ale asi stokrát míň, než USA, Japonsko nebo Čína. A že Mikronésie, resp. Tichý oceán, jímž je obklopená, vypouští daleko víc vodních par, jež jsou stejně rizikový skleníkový plyn, jako CO2 v naší atmosféře, o tom ani slůvko. Spíš by se tedy měli Mikronésané obrátit na Neptuna, vládce moří a oceánů, aby s tím něco udělal…

A ještě další „maličkost“, o níž se mlčí. Mikronésie – bez ohledu na koncentraci CO2 v atmosféře – zmizí v oceánu už ze samé podstaty geologických struktur (guyotů), na jejichž vrcholech si láčkovci vybudovali svá hnízdečka. Mikronésané si je přivlastnili nikdy ani nepohnuli prstem, aby je ochránili před erozí, pouze exploatovali okolní krásnou přírodu. Ať zkusí zastavit pohyb pacifické desky…

Inu, klimatické změny jsou uměle vyvolávaný podvod, aby se zabrzdil globální ekonomický růst, hospodářská krize a řetězy přikurtovaní Greenpeace k průnéřovským komínům jsou toho tragickým důkazem…

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist