Jak je to doopravdy s lidským vlivem na globální oteplování? – část 2.

Uveřejněno dne 20 listopadu 2015 000 9:48

Existují nějaké důkazy o tom, že vědci manipulovali s důkazy tak, aby dosáhli požadovaných výsledků?

Došlo k rozsáhlým odhalením skrze uniklé emaily s podvodným překroucením a zatajením na University of East Anglia, hlavním zdroji interpretace teplotních dat. Vznikl z toho tzv. případ „Climatgate„. Jsou nyní k dispozici tisíce emailů, které odhalují neetické a nevědecké praktiky několika klíčových hráčů se snahou upravit údaje ve prospěch politické agendy, na místo pravdy.

Zde je několik úryvků s poznámkami, které vytvořil editor John Costella:

19. září 1996: email 0843161829
Gary Funkhouser vypovídá o svých pokusech získat jakékoli z údajů, které by mohli být použity pro švindlování zpráv o změně klimatu

„Skutečně bych si přál být více pozitivní ohledně materiálů, ale na mou duši jsem uplatnil všechny triky ve snaze z toho něco vytáhnout..nemyslím, že by bylo účinné zkoušet větší kousky s chronologickými statistikami, než jak jsem učinil. Jsou takové, jaké jsou… budu asi muset najít možnost, jak tento malý příběh nechat, jak je.“
9. října 1997: email 0876437553
Měsíc před třetí konferencí smluvních stran rámcové dohody OSN o změně klimatu, kritický Kyoto mítink v prosinci 1997, který vyústil v kjótský protokol,… Joe Alcamo, ředitel Centra pro výzkum environmentálních systémů v Německu v emailu, který měli obdržet Mike Hulme a Rob Swart:
Jsem silným zastáncem rozsáhlého a rychlého šíření pro podporu. Myslím, že jediné, co se počítá, jsou čísla. Médium řekne „1 000 vědců podepsalo“ nebo „1500 jich podepsalo“. Nikdo se nepodívá, zda je to 600 s PhD proti 2 000 bez titulu. Zmíní ty přední, ale to už je jiná věc.
16. listopadu 1999: email 0942777075
Pozadí nás nyní přivádí k pochopení historického emailu, jehož 33 shrnujících slov bude generacemi budoucích školáků studováno jako jeden z nejzávažnějších podvodů v historii západní vědy.
Phil Jones to Ray Bradley, Mike Mann, Malcolm Hughes, Keith Briffa, a Tim Osborn, o diagramu ke stanovisku World Meteorological Organization:
Právě jsem dokončil Mike’s Nature trik přidávání teplot do každé řady za posledních 20 let (to je od roku 1981 dál) a od roku 1961 zamaskovat pokles (zdůrazněno).
Toto ideologické tažení, spíše než věděcké bádání, se ukazuje na obou stranách.

Najdou se vědci z vnitřku různých institucí, kteří by se přihlásili a přiznali nebo by odhalili jakýkoli typ takového chování?

 

Richard Tol z University of Sussex se podílel na práci IPCC od raných 90. let. Vymazal své jméno z 5. posudku IPCC, protože se to stalo „příliš panikářským.“ „Tým je řízen z útrob environmentálního lobby a ne z útrob vědy.“

Jeho kolega z týmu, doktor Michael Oppenheimer z Princetonu s obavami Tola souhlasí. „Byly případy, kde vládní intervence, tím, že zařídili jistá opomenutí, rozdrobila evidenci IPCC.“ Věří, že klima se mění a že lidé jsou přední příčinou, přesto však se rozhodl zveřejnit své znepokojivé úvahy o tom, „jak se IPCC přeměnil z vědecké instituce snažící se být politicky relevantní v politickou instituci, která se tváří vědecky…“

Výzkumníci spolu se skupinou Polar Bear Specialist Group ze svazu International Union for Conservation of Nature nedávno přiznali, že odhad celkového počtu ledních medvědů na Arktidě bylo jednoduše kvalifikované tipování, poskytnuté pro „uspokojení veřejné poptávky.“

Vrchní obchodní poradce australského premiéra zveřejnil své varování, že klimatická změna je trik.
„Skutečnou agendou je koncentrovaná politická moc.Globální oteplování je chyták,“ řekl, dodávajíc, že OSN je proti kapitalismu a svobodě a chce vytvořit „nový světový řád“.

OK, ale vždycky se najdou nespokojení jedinci. Jsou nějaké významné počty expertů, kteří nesouhlasí s tím, čemu mainstreamová média ráda říkají „konsensus“ ohledně lidí způsobujících katastrofickou změnu klimatu?

 

V roce 2008 přes 650 mezinárodních vědců podepsalo zprávu nesouhlasící s tvrzením o lidské příčině globálního oteplování, aby vyvrátili tzv. konsensus. Číslo zahrnovalo mnoho současných a bývalých členů IPCC OSN a agitace více než 51 000 kanadských vědců prozradila, že je ve vědě rozšířen 68 procentní nesouhlas s globálním oteplováním.Ve stejném roce 31 000 vědců v USA, včetně 9 000 PhD z oboru jako je atmosferická věda a životní prostředí, podepsalo petici odmítající domněnku, že lidská produkce skleníkových plynů ničí životní prostředí na Zemi.

Chápu logiku, že někteří vědci by vyvraceli Lidskou příčinu globálního oteplování za peníze od ropných společností, aby se nadále mohla beztrestně znečišťovat obloha. Ale opačně – proč by někdo manipuloval vědce, aby vytvářeli údaje přehánějící globální oteplování?

Na stránkách Thrive je velmi detailně popsána agenda globální vlády. Je to plán těch, kteří chtějí mít kontrolu nad světem, stanovit celosvětovou totalitní vládu, vedenou bankéři.

Zní to jako ze sci-fi bondovky. Ale i pokud by lidé chtěli falšovat vědu a média pro peníze, jak by to mohlo sloužit tomuto širokému globálnímu spiknutí? Jak by to fungovalo?

 

Pro získání absolutní kontroly by potřebovali přesvědčit dostatek lidí, že je naléhavě nutné, aby byl stanoven nový systém pro přesažení a překonání svrchovaných národů.

„V příštím století budou národy, tak jak je známe, překonané; všechny státy poznají jednotnou globální vládu. Národní suverenita nakonec nebyla až tak skvělá myšlenka.“  –  Strobe Talbot, Clintonův zástupce ministra zahraničí, jak ho citoval TIME v červenci 1992.

Každá vláda je závislá na nedobrovolných daních pro podporu svých operací, čili elita, která bych chtěla být v čele, by potřebovala novou legalizovanou strukturu pro zajištění toho, že celý lidský druh ji platí. Pouhé otevřené žádání takovéto změny by způsobilo světovou revoluci. Takže místo toho musí být masy přesvědčeny, že je to v našem nejlepším zájmu, vlastně nezbytné pro přežití. Toto je případ, kdy režimy a tajné společnosti používají Hegelovu dialektiku, strategie strachu, popsanou Naomi Kleinovou v knize Doktrína šoku, nazývanou také „Problém, reakce, řešení“ Davidem Ickem na webu THRIVE. Stačí kliknout na strýčka Maurice F. Strong (ropný magnát a zakladatel IPCC) a dozvíme se o společném nepříteli jmenovaným těmito esy.

Je tedy zahájeno celosvětové úsilí přesvědčit lidi, že naše existence je ohrožena fenomenem klimatické změny, způsobené lidmi, a že bychom se měli značně obávat (reakce) a naší jedinou nadějí je posílení globální akce s cílem to zvrátit (řešení).
Maurice Strong používá Rockefellerem vytvořené a financované OSN jako vedení pro vytvoření vědeckého „konsensu“, že se Země drasticky otepluje a nemá to co dělat se sluncem nebo nějakým geo-inženýrstvím. Vědci, kteří s tímto příběhem nesouhlasí, jsou finančně podporováni vzácně.

No ale Rockefelleři jsou ropní magnáti. To by omezení emisí neohrozilo jejich zájmy?

Kartel Rockefellerů je nyní v zásadě postaven na bankovnictví. Nadnárodní bankéři jsou zaměření na výdělek z uhlíkové daně, systém Cap and Trade a celosvětovou vládu. Rovněž upevnění moci a zvýšení regulace vyřazuje menší firmy z trhu a zabraňuje rozvojovým zemím se rozvíjet.

Při projevu na summitu v roce 1992 v Riu vyslanec Richard Benedik, který pak velel politickým útvarům ministerstva zahraničí USA, řekl: „Dohoda ohledně globálního oteplování musí být zavedena i pokud není vědeckého důkazu pro podporu skleníkového efektu“Byl to bývalý komunistický lídr SSSR Michael Gorbačov (který se podílel na listině OSN Earth Charter spolu s Mauricem  Strongem), kdo v roce 1996 řekl: „hrozba krize životního prostřední bude ‚mezinárodním katastrofickým klíčem’, který odemkne Nový světový řád“.

Zároveň OSN vede program na prosazení změny klimatu jako důvodu k odebrání majetku jedincům, pevné kontrole nad jejich využíváním zdrojů, nahnání do zhuštěných enkláv a dál šířit státní autoritu přes vzdělávání, dopravu, výrobu, komunikaci, média, justici atd.

Jak si může pár lidí dělat naděje na zavedení takové kontroly nad ostatními?

 

Toto se jmenovalo Agenda 21 OSN. Záměr a historie jsou popsány na tomto blogu. Obnovená verze této agendy byla právě prosazována papežem (církev znovu v jednotě se státem) v jeho zářijovém projevu v OSN jako Agenda OSN 2030 pro udržitelný rozvoj.  

Zde je užitečný „překlad“ vznešených, benevolentně znějících zobecnění, vytvářejících 17 cílů. Otevřeně to popisuje agendu schovanou uvnitř jako armádu v Trójském koni. Obama („Debata je urovnána. Změna klimatu je skutečná.“) a mnoho dalších vládců spojilo jednotně úsilí stanovit právní zázemí a konfiskační práva pro celosvětovou vládu – Nový světový řád – na nadcházejícím klimatologickém summitu v Paříži v listopadu 2015.

Znárodnit masy převzetím kontroly nad prostředky výroby a distribuce a zároveň korporatizovat ochranu výdělků před legální kompenzací skrze falešné dohody o „volném trhu“ jako TPP a TTIP. Pak to vše zahalit první světovou vládou v historii, naplánovanou pro zavedení v listopadu v Paříži. Tato agenda se projevuje na současných událostech stejným způsobem,  jako mnoho dalších aspektů vysvětlených na THRIVE a které jsou stále jasnější a potvrzené.Na THRIVE jsme napsali, že globalisté usilují o zavedení celosvětové bezhotovostní měny, aby si vytvořili úplnou kontrolu nad penězi. Americkou vládou dotovaná “smart grid” (inteligentní síť) je hlavní součástí tohoto projektu. Tzv. “smart meters” (chytrá měřidla) jsou nejen zdraví škodlivá se svou radiací a zamýšlená jako pozorovací nástroj pro monitorování každého domácího spotřebiče a dokonce lidského pohybu v rámci domu, ale také poslouží jako prostředek pro omezení či přerušení využití uhlíkové energie jakékoli fyzické osoby či podniku.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist