Petice italských vědců: Nenechte sebou manipulovat! Umí snad člověk ovládat zemětřesení? Zneužívání mladých a neznalých. Svět chce poslouchat jen katastrofisty. Přirozené oteplení možná i přijde

Uveřejněno dne 20 srpna 2019 v 11:55

V tyto dny se v Itálii začalo mluvit o petici podepsané desítkami italských vědců, kteří vyvracejí rozšířenou teorii „antropogenního (lidskou činností způsobeného) globálního oteplování“. Tuto teorii nyní tak zuřivě propaguje také mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová. S podporou výkonného mediálního aparátu se stala známou bojovnicí za ochranu planety před lidským konáním, které v důsledku „bezohledného“ využívání uhlovodíkových paliv povede k oteplování Země až do bodu, odkud není návratu. 

Na druhé straně existuje řada vědců a odborníků v různých oborech, kteří tvrdí a dokládají opak. Mezi nimi jsou fyzici, geologové, chemici, klimatologové a také jedna z nejprestižnějších italských univerzit.

Petice je adresována vládě Italské republiky, aby umožnila jejím představitelům seznámit se s vědeckým a vyváženým hodnocením tohoto problému bez politické a obchodní propagandy.

Velký zájem v tomto ohledu vyvolal rozhovor s Umbertem Crescentim, emeritním profesorem aplikované geologie na univerzitě D’Annunzio Chieti Pescara a bývalým rektorem a prezidentem Italské geologické společnosti. Profesor je nejaktivnějším zastáncem vytvoření výboru na podporu petice vědců proti klimatickému alarmismu.

Pane profesore, proč Vás napadlo zorganizovat tuto petici?

Spolu s mými kolegy, takovými jako je Franco Battaglia, Mario Giacciu, Luigi Mariani, Enrico Mikkadei nebo Nicola Scafetta, jsme napsali knihu „Clima basta catastrofismi“ („Klima nezná katastrofy!“). A po této knize vznikla idea petice. Všechno pramení z potřeby oponovat katastrofické doktríně, podle níž svět skončí do deseti let, pokud nezastavíme emise oxidu uhličitého.

Jaký je hlavní cíl petice?

Informovat politiky o těchto problémech, aby nezastávali koncepci, že je třeba eliminovat oxid uhličitý. Na této teorii již byl postaven trh, který vynáší miliardy dolarů, a pokud jde o velké peníze, je těžké se vrátit zpět. Profesor Mario Giacciu napsal ve výše uvedené knize kapitolu na toto téma, kterou uzavřel slovy: „Abychom úspěšně vyřešili problém změny klimatu na planetě ve vědeckém chápání tohoto jevu, je třeba udělat vše, co je v našich silách, aby se o klima přestaly starat velké finance.

Kdo jsou účastníci této diskuse o klimatu?

Debata o klimatu odhalila dvě soupeřící strany: „skeptiky“ a „katastrofisty“. „Skeptici“, někdy také nazývaní „popírači“, tvrdí, že zvyšování teploty není antropogenní, to znamená, že nezávisí na člověku, ale je to přirozený jev. „Katastrofisté“ tvrdí, že zvyšování teploty závisí pouze na člověku. Odvolávají se na Mezivládní panel o změně klimatu (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change). Tato struktura nebyla vytvořena za účelem studia klimatu, ale aby ukázala, že oteplování je spojeno s lidskou činností. Jde však o záměrně jednostranný přístup. Nejprve musíme důkladně prostudovat klimatickou sféru a teprve následně vyvozovat závěry. Místo toho je ze všech hříchů neprokazatelně obviňována lidská činnost. Je třeba říci, že během deseti let fungování IPCC tuto organizaci opustilo mnoho vědců, protože nechtěli být nástrojem zjevných politických manipulací.

Proto méně emocí a více vědeckého přístupu?

Ano, samozřejmě! Naši petici ani naše publikace se nikdo nepokouší zpochybnit za použití vědeckého instrumentáře, používají pouze „argumenty“ jako „To není pravda!“, „Toto je holý nesmysl!“ Laureát Nobelovy ceny za fyziku Carlo Rubbia, který s námi souhlasí, uspořádal slyšení na toto téma v Italském senátu. Od té doby už jeho názor nikoho nezajímá. Vícekrát už nechce nikdo mluvit ani s profesorem Antoniem Zichichi, vynikajícím fyzikem, který rovněž zaujal skeptický postoj. Chtějí poslouchat pouze „katastrofisty“. My však i nadále plníme své povinnosti vědců, to znamená, že i nadále nazýváme věci pravými jmény.

Namísto uznávaných vědců dopřávají sluchu mladé švédské aktivistce Grétě Thunbergové?

Ona sama je obětí manipulace. Co může vědět o klimatu? Jak může zaujmout jakoukoli relevantní pozici? Prostě ji cynicky zneužívají k prosazování svých zájmů.

Pane profesore, jaký vědecký přístup navrhujete pro studium globálního oteplování?

Jsem geolog, studuji klima pomocí znalostí, které mi dává geologie. Geologie je jediná věda, která nám umožňuje zkoumat minulost, včetně klimatických jevů. Klima se vždy měnilo, kdysi bylo 75% Země pokryto ledem. A například před 50 miliony let byla teplota o 8 – 10° vyšší, než jaká je dnes. Přesto svět stále existuje! A oni nám tvrdí, že pokud teplota stoupne o 2°, tak to bude konec. Ale proč? 

Během středověku, mezi lety 900 až 1400, bylo obecné teplotní pozadí o 2 – 3° vyšší než to současné. To vše je vědecky prokázáno. A co tomu říká IPCC? Že šlo o lokální jev týkající se pouze střední Evropy! Ale to je kolosální lež! Bylo to po celém světě: existují výzkumy, které to dokazují a rekonstruují údaje s pomocí geologických nástrojů, a mnoho dalšího.

Nebo si vezměte například „římské teplé období“, bylo to asi před 2000 lety. Pamatujeme si, že Hannibal překročil Alpy se slony přes průsmyky, které si dnes nelze představit bez ledu. Takže bylo tepleji! A co se stalo? Nastal konec světa? Nic takového!

V tomtéž středověku Vikingové kolonizovali Grónsko: 3000 obyvatel opustilo svoji zemi, když po „středověkém teplém období“ přišla „malá doba ledová“ (od poloviny XIV. do poloviny XIX. století).

Klima vždy kolísalo: teplé fáze střídaly studené fáze. Jde o neustálé výkyvy. Musíme studovat minulost, abychom se pokusili porozumět budoucnosti naší planety. To je zásadní otázka.

Můžeme tedy říci, že člověk není zodpovědný za globální oteplování?

Samozřejmě, že ne. To by člověk musel být jiný silák, aby dokázal ovlivnit klima! Je to nemožné, je to jako říkat, že člověk může zastavit zemětřesení. Je nemožné zastavit zemětřesení, stejně jako je nemožné změnit podnebí. To jsou přírodní jevy, které mají své vlastní zákony, své vlastní důvody, kterým se můžeme nanejvýš přizpůsobit, chceme-li s nimi žít. Není třeba se bát, ale musíme se připravit na to, že se teplota může nakonec zvýšit. Stejně jako se musíme naučit chránit před účinky zemětřesení. Přístup je stejný.

Pane profesore, můžeme klidně hledět do budoucnosti?

Můžeme a měli bychom být v klidu, svět nepřestane existovat!

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist