Co máte skutečně za lubem, zachránci klimatu…?

Uveřejněno dne 5 prosince 2019 v 13:11

Někomu by se možná mohla zdát odpověď na tuhle otázku jednoduchá – přeci zachránit naši planetu, naši civilizaci, jenže druhá část té otázky zní – jak…?!

Na papíře, nebo od řečnického pultíku znějí moc krásně různé proklamace, jak kdo u sebe doma zatočí s produkcí CO2, jak zkrotí jádro, uhlí pošle zpět do doby carbonu, jak se bude povinně třídit, povinně nevyrábět to či to, aby to tak či tak neškodilo.

Další mantra těch samých zachránců klimatu, kterou od nich od řečnických pultíků často slýcháme, zní, že je třeba zkvalitnit život všech obyvatel naší planety, jak je třeba zatočit s chudobou, která má, jak jinak, svůj původ v bohatství některých lidí na úkor jiných (taková tvrzení ale přeci nejsou nic nového, kde já už jsem je jenom v minulosti slyšel…?).

Třeba malá Greta, jak se na půdě OSN rozčilovala nad tím, co denně zemře lidí vinou chudoby…

Stalo se ale také moderní a in, žehrat na stále se zvětšující nároky na ornou půdu a pastviny pro dobytek, na úkor všech možných přírodních biotopů, kde žije tu cvrdlík placatonosý, tam pokrucák duhový. Mýcením lesů a pralesů si prý podřezáváme ekologickou větev pod zadkem.

Fajn, dejme tomu.

Jak ale snaha pozastavit vznik nových a nových pastvin a polí zoraných, koresponduje se snahou výše uvedenou, totiž s plánem zkvalitnit život všech obyvatel Země, kterých ale tak nějak na potvoru dost rychle přibývá…?

Což nespadá do kolonky – „kvalitní život“ i bezproblémový přístup k potravě, vodě, a všemu ostatnímu, co může lidstvu dát právě jen přeměna dosud neobdělaných území v potravinově produkující krajinu…?

Je možné na jedné straně zachraňovat všechny děti ve stále populačně explodující Africe a dalších chudých částech světa, a přitom na straně druhé říkat, jak je třeba odvrhnout mnoho a mnoho výdobytků civilizace, jak je třeba ukrotit snahy velkochovatelů jatečných zvířat a pěstitele poživatelných plodin…?

Takže jak si to, milí zachránci planety, představujete? Pokud byste totiž mysleli vážně svá slova o tom, jak je třeba snížit produkci defacto všeho, co dělá civilizaci civilizací, těžko byste mohli všem lidem na planetě zajistit šťastný život.

Leda že…

Leda že byste chtěli nějakým způsobem zajistit, aby asi tak třetina lidí, současných obyvatel naší planety, z jejího povrchu tak jako nějak „zmizela“…

Pak ten zbytek, by se při troše dobré vůle mohl při totálním přiškrcení produkce životadárných potřeb mít jakž takž dobře. Mohlo by to vypadat například tak, jako to vypadlo kdysi, kdy těsně po Evropu decimujících morových ranách nastala při hodně zredukovaném počtu obyvatel stará dobrá doba renezance.

Pokud ale zůstane vše tak, jak je tomu dosud, totiž, že lidí je plus mínus nějakých sedm miliard, s tím, že jich každý den přibývá (hlavně v těch nejchudších částech světa…), tak to, co hlásáte, milí zachránci planety, je bohapustá snůška lží, protichůdných tvrzení a nesmyslů.

Tak jak je to? Co máte za lubem…?

Nebo jinak – uvědomujete si vůbec, co říkáte…?

P.S – protože jsem v diskusi zjistil, že někteří lidé mají potíže pochopit podstatu mého dnešního blogu, tak si dovolím upozornit, že tento můj článek nemá za cíl tvrdit, že snad chtějí klimatičtí ochránci vyvraždit třetinu obyvatel Země, cíl mého článku je pouze poukázat na logické rozpory v jejich prohlášeních a veřejných proklamacích, ve kterých si protiřečí a říkají nesmysly, až se jim od úst práší…

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist