ZÁSADNÍ PROBLÉM KLIMATOLOGŮ – IGNOROVÁNÍ PŘÍRODNÍCH EMISÍ CO2

Uveřejněno dne 24 září 2022 000 14:14

Přírodní emise CO2 jsou asi 22 x větší než lidské fosilní a přesto je mnoho klimatologů nezahrnuje do celkové bilance uhlíkového cyklu. Přesněji řečeno tito experti předpokládají, že příroda své emise absorbuje beze zbytku, k tomu spotřebuje ještě asi polovinu fosilních emisí, takže druhá polovina v ovzduší zůstává.


Je to znázorněno na následujícím obr., avšak odporuje to fyzikální realitě, protože příroda, tedy fotosyntéza, srážky a zvětrávání hornin, nerozlišuje mezi fosilními a ostatními emisemi CO2, protože jejich molekuly jsou identické.

Na tomto ignorování podstatných skutečností je však založena celá ideologie uhlíkové neutrality, New Green Deal, i Fit for 55.

Uhlíkový cyklus si ovšem můžeme snadno vymodelovat :

Z lepenky nastříháme 770 čtverečků, které budou představovat 440 + 330 Gt CO2 přírodních emisí a vložíme je do nádoby, která bude simulovat zemskou atmosféru.

K tomu přidáme 41 čtverečků černě označených, to budou fosilní emise včetně odlesnění (35 + 6 Gt). Obsah nádoby potom řádně promícháme a náhodně z nich vybereme 19 ks, které budou znamenat 19 Gt CO2 , které každý rok zůstávají v ovzduší, protože obsah CO2 narůstá.

Pokus několikrát zopakujeme a zjistíme, že většinou bude z těch 19 pouze 1 označená, tedy fosilní, což jsou 2,4 % z 41 a nikoli polovina, jak nám tvrdí renomovaní vědci z IPCC, Akademie věd ČR atp.

Tímto způsobem také můžeme modelovat opravdu „vědeckou“ metodu těchto vědců:

Do nádoby vložíme pouze 41 označených čtverečků a z nich opět vybereme 19 ks. Všechny budou samozřejmě označené a tím bude dokázáno, co oni tvrdí :  polovina člověkem vyprodukovaného CO2 zůstává v atmosféře…“. Protože 19 je téměř polovina ze 41.

Tato metoda ale není tak slabomyslná, jak by se někdo snad mohl domnívat, ale geniální, protože s její pomocí se vydělávají desítky miliard dolarů ročně, na emisních povolenkách, uhlíkové dani, dotacích, vědeckých pracích a výzkumech na téma klimatických změn, atp.

Ještě si můžeme vymodelovat, co by se stalo, kdyby nezešílela jen EU, USA, UK a Kanada, ale celý svět, což je sice velmi nepravděpodobné, ale ve vědecké literatuře se s tím docela vážně počítá. .

Potom by se fosilní emise snížily na 20 Gt, zatímco přírodní by zůstaly stejné, protože příroda nemá důvod měnit své zákony kvůli nějakým šílencům.

Ale celkové emise by se snížily na 770 + 20 = 790 Gt, tedy o 2,6 %. A když rostlinám snížíme množství jejich potravy, ony úměrně tomu sníží svou spotřebu, takže nárůst CO2 v ovzduší už by potom nebyl 19 ale jen 18,5 Gt. Z nádoby bychom potom nevytahovali 19 ale jen 18,5 ks. Výsledek by tedy byl prakticky stejný jako v prvním pokusu, jen podíl fosilních emisí na nárůstu CO2 v ovzduší by byl ještě menší než je dnes.

Z čehož vyplývá, že těmto lidem nejde o nějakou záchranu klimatu, ale o jejich osobní prospěch, který je krytý zmíněnou ideologií. A kvůli tomu jsou ochotni ekonomicky zruinovat celou EU, zvláště však nejchudší vrstvy obyvatel, protože ty to pocítí nejvíc. Proto je nutno začít proti nim tvrdě bojovat, a nečekat, že je přesvědčíme. Oni mají miliardy, za které si koupí i média, univerzity, vědecké týmy i politiky, kteří jim jejich záměry schválí.

Zdroj

Reakce
  1. 2 roky ago

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist