Osud Dukovanské elektrárny mi není lhostejný

Uveřejněno dne 12 března 2012 000 14:26

dukovanyKoncem ledna jsme se sešli u jednacího stolu, abychom zahájili jednání a první kroky k udržení a dalšímu rozvoji dukovanské elektrárny. Jaderná elektrárna je z energetického hlediska klíčová pro Českou republiku a velmi důležitá pro udržení zaměstnanosti na Třebíčsku.

Stejně jako mě, tak i představitelům obcí kolem elektrárny i obou krajů, kde se elektrárna nachází, a také Západomoravské vysoké škola a okresní hospodářské komoře v Třebíči, není jedno, jaký bude další osud největšího výrobce elektřiny v zemi. Proto jsem uspořádal společné setkání, abychom si vyjasnili společný postup.

Jsem si vědom rizika spojeného s oddalováním výstavby nového jaderného bloku v  Dukovanech, které ve svém důsledku povede k odstavení elektrárny, či omezováním provozu a s tím spojeným dopadem na celý region. Proto jsme připravili požadavky, které předložíme vládě, parlamentu, skupině ČEZ, Evropskému parlamentu a také široké veřejnosti.

Požadavky jsou následující:

  1. Zajistit výstavbu a zprovoznění nového jaderného bloku v Dukovanech do roku 2025
  2. Zajistit prodloužení provozu stávajících bloků minimálně do roku 2025
  3. Energetická koncepce státu bude obsahovat výše zmíněné požadavky a také závazek, že elektrárna bude trvale v provozu na 2000MW
  4. Zajistit předložení státní energetické koncepce státu ke schválení do Parlamentu ČR do konce roku 2012
  5. Zajistit zpracování studie o dopadech odstavení dukovanské elektrárny do poloviny roku 2013. Studie zahrne možné varianty odstavení elektrárny včetně alternativ dalšího provozování

Této záležitosti se budu věnovat i nadále a mojí snahou bude udělat vše pro to, aby dukovanská elektrárna pokračovala ve svém provozu.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist