Je nejtepleji za 10 tisíc let?

Uveřejněno dne 5 dubna 2012 v 13:47

oteplovaniKdyž bylo opuštěno tvrzení, že je nejtepleji za 1000 let, jak by mohlo být nejtepleji za 10 tisíc let?

(Graf vpravo: Vývoj teplot za posledních 10 000 let. První zpráva IPCC z roku 1990

Toto říkala věda ve 20.století, než se vedoucích funkcí zmocnili tzv. političtí klimatologové)

V nedávném článku (zde) pan Metelka obhajoval svůj výrok: „Pokud to vezmeme globálně, tak teď s největší pravděpodobností zažíváme nejteplejší období minimálně za posledních několik tisíc let, pravděpodobně nejteplejší za posledních přibližně 10 tisíc let.“ (L.Metelka. Lepší je být opatrný. Ekolist 7.března 2007)

A čím pan Metelka obhajoval svůj názor, že je nejtepleji za 10 000 let? Jako důkaz předložil malůvku z výtvarného cyklu „Global Warming Art.“ To by člověka dojalo k slzám. Takže laik tu argumentuje peer review vědeckou literaturou, zatímco zástupce klimatického panelu OSN argumentuje pomocí obrázků z Wikipedie?

klima02.jpg

Graf č. 1: Výtvarníkova představa o teplotách posledních 10 000 let.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Holocene_Temperature_Variations.png

Legenda: Černými čtverečky jsem označil orientační body na grafu Vostok, Antarktida. Červenými puntíky jsem označil orientační body na grafu GISP2, Grónsko.

Autorem ilustrace je Robert Rohde, fyzik z Berkeley v Kalifornii, který je spojen i s alarmistickým grafem BEST. Rohde je od roku 2005 jedním z administrátorů Wikipedie. Má přezdívku „Dragon flight“ (Let draka). Pro Wiki vytvořil sérii oteplovacích grafů. robert@globalwarmingart.com

HLADIT DO ÚPLNÉHO VYHLAZENÍ

Musím pana Rohdeho pokárat, že sčítá hrušky a jablka.

V grafu jsou stará historická data shlazena 300 letými průměry, takže z grafu zmizely krátkodobé velké výkyvy srovnatelné s dneškem. Jako když je zbrousíme pilníkem. Ale 20.století (bod 2004) takto shlazené nemá. Čili porovnává shlazený graf s neshlazeným grafem.

To je jako porovnávat váš plat hrubého s mým platem čistého.

Rohde dělá překvapeného, že současné teploty (2004) jsou vyšší než cokoli v minulosti. Jak by také ne, když ta dávná teplá období z grafu před tím upiloval!

O něco vážněji by se dala brát snad jen tlustá černá křivka v Rohdeho grafu, která je od začátku až do konce shlazena tím samým 300letým průměrem. Podle této křivky však dnešní teploty patří mezi nejnižší v holocénu!

Na příkladu z Antarktidy si ukážeme, jak trik s pilníkem funguje.

Klima03.jpg

Graf č. 2: Vostok

Zdroj: http://mclean.ch/climate/Ice_cores.htm

Legenda: Zelenými čtverečky označené teplé výkyvy, kdy bylo tepleji než dnes, Rohde z grafu vymazal. Tím, že graf shladil 300 letými průměry.
Současné teploty v Antarktidě nejsou na bodu označeném „2004“, jak Rohde tvrdí, nýbrž v bodě nula, kde vidíte černý čtvereček. Proč myslíte, že v grafu č.2 poslední dvě staletí reprezentuje vodorovná čára? Protože za posledních 200 let se v Antarktidě neoteplilo. Ono totiž to globální oteplování není tak docela globální. Viz studie D.Schneidera (2006).

David P.Schneider et al. Antarctic temperatures over the past two centuries from ice cores. GRL VOL 33 (2006)

Mimochodem. Že dávná data nejsou srovnatelná s dnešními, to přiznává i IPCC

„Dnešní prostorové pokrytí, časové rozlišení a určení stáří u dostupných proxy údajů Holocénu omezují naši schopnost určit, zda i dříve neexistovala období o délce několika desítiletí s teplotou srovnatelnou jako teploty poslední půle 20.století.“

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch6s6-5-1-3.html

CO ROHDE PROVEDL S GRÓNSKEM

Rohde graf posunul, jako by data GISP2 (světle modrá křivka v jeho malůvce vpravo dole) sahala až do půle 20.století. Rohde nemá tušení, že GISP2 ve skutečnosti končí rokem 1855!

A o kolik je dnes tepleji v Grónsku oproti roku 1855? Na to nám odpovídá studie Jasona E.Boxe (2009). Od 1855 do druhé světové války se tam oteplilo asi o 1°C a od té doby už ne. Takže k roku 1855 přičtěme 1°C a vidíme, že je tam asi tak teplo jako bylo ve středověku.  (na Climate4you dospěli ke stejnému závěru)

Rohde tedy mystifikuje čtenáře, když svou značkou „2004“ vyvolává dojem, že dnes je v Grónsku o 1°C tepleji než ve středověku.

Klima04.jpg

Graf č. 3: Grónský vrt GISP 2

Zdroj: Humlum 2011

Ole Humlum et al. Identifying natural contributions to late Holocene climate change. Global And Planetary Change 79 (2011)

Jason E.Box et al. Greenland Ice Sheet Surface Air Temperature Variability: 1840–2007 (Journal of Climate, 2009)

Pokud jsou tu ještě nějaké pochybnosti, podívejte se na vrty z lokalit GRIP a Dye3, které se od lokality GISP2 liší, mají menší rozlišení (členitost), ale jsou dovedeny až do současnosti. Podle nich bylo v polovině 20.století asi o 1°C chladněji než ve středověku. Rozhodně není o stupeň tepleji než ve středověku, jak se domnívá Rohde.

Dahl-Jensen et al. Past Temperatures Directly from the Greenland Ice Sheet (Science, 1998)

DŮKAZY Z CELÉHO SVĚTA

Studie Paula Mayewskiho a kol. (2004) shromáždila desítky datových řad z celého světa. Podívejte se například na norské ledovce (str. 245, graf. d).

Paul A. Mayewski et al. Holocene Climate Variability. Quaternary Research 62 (2004)

Mayewski: „Pomocí mnoha parametrových paleoklimatických proxy záznamů, které jsme shromáždili pro tuto studii, argumentujeme, že klima holocénu nebylo stabilní, nýbrž bylo dynamické v měřítku, které bylo významné pro lidi i pro ekosystémy“ (str. 244)

To by si měl dostudovat pan Jan Hollan, eko aktivista sdružení Veronika a nyní mluvčí ústavu CzechGlobe. Ten totiž v rozhovoru pro Ekolist (Změny klimatu postupují rychleji než kdo čekal) z neznalosti tvrdil, že klima bylo 5000 let stabilní.

O holocéním optimu k prostudování doporučuji web dr. Craiga Idso s rozsáhlou databází peer-review vědecké literatury:

http://www.co2science.org/subject/other/clim_hist_tenthousand.php

JEN NA SEVERNÍ POLOKOULI?

Pana Metelku jsem nedopodcenil (misunderestimated), čekal jsem totiž, že bude argumentovat následujícím odkazem NOAA: http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/globalwarming/holocene.html

On to ale asi nezná. Přesto na to budu reagovat, protože vzdělanější alarmisté to používají.

Píše se tam: „Střední Holocén, asi před 6000 lety, byl obecně teplejší než dnešek, ale jen v létě a jen na severní polokouli.“

Hezký pokus, ale podíváte-li se na jaké zdroje web odkazuje, zjistíte, že to není to založeno na naměřených datech. Jsou to jen modýlky a simulátory – česky řečeno, jsou to videohry jako z playstationu.

Kdo by mohl založit tak kategorické tvrzení na spekulacích (model nic jiného není)? Jsou to staří známí, bratři z mokré čtvrti. Michael Mann a hokejkový tým, kteří se už léta usilovně snaží „holocénní optimum“ vymazat z učebnic. Totéž Michael Mann tvrdil v jednom z vůbec prvních článků na svém blogu Realclimate (zde 2004)

Realita je ale jiná. Máme doklady, že i v tropech a na jižní polokouli bývalo tepleji než dnes.

Klima05.jpg

Graf č. 4. Teploty v tropickém Pacifiku.

Zdroj : Stott et al. 2004

Legenda: Stott vyvrací alarmisty milovanou studii Lorenz 2006, která tvrdila, že tropický oceán nikdy nebyl tak teplý jako dnes. Za Lorenzova podivná data mohl nevhodný indikátor ovlivněný změnou proudění v oceánech, nikoli teplotou. Předpokládám ale, že pan Metelka a jemu podobní „odborníci“ o tomto sporu v životě neslyšeli takže proč já jim o tom vůbec vykládám?

Stott et al. 2004. Decline of surface temperature and salinity in the western tropical Pacific Ocean in the Holocene epoch, Nature, 431, 56.

Klima06.jpg

Graf č. 5 Vývoj teplot v Peru v Andách.

Zdroj: Byrd 2011. Jiné zdroje jako Thompson 1995 udávají obdobné údaje.

Broxton W. Byrd. Holocene tropical South American hydroclimate revealed from a decadally resolved lake sediment δ18O record.  Earth and Planetary Science Letters 310 (2011) 192–202

A co zelená Sahara? Možná jste četli Henri Lhoteho knihu „Jsou ještě jiná Tasíli“. Před 5000 lety byla Sahara teplejší a vlhčí. Proháněla se tam stáda zvířat a místní lovci z té doby nám tu zanechali skalní malby. Na Sahaře tehdy bývala i jezera a jejich zbytky jsou senzory našich satelitů schopny odhalit i pod vrstvami písku. Právě v době, kdy se ze Sahary stává poušť, vzniká první civilizace ve starověkém Egyptě.

Lambin, E.F., Walkey, J.A. and Petit-Marie, N. 1996. Detection of Holocene lakes in the Sahara using satellite remote sensing. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 61: 731-737.

Klima07.jpg

Graf č. 6: Antarktida, Vostok, teploty posledních 160 000 let

Zdroj: Classzone.com

Legenda: Modrá čárkovaná čára znamená současné teploty oblasti Vostok v Antarktidě. Je nejtepleji za 10 000 let. Asi spíš ne. A v minulém interglaciálu bylo ještě mnohem tepleji. Vzkažte Mannovi, že i Antarktida je na jižní polokouli.

Pokud by někdo chtěl tvrdit, že v dřívějších částech Holocénu oteplení nebylo globálně všude stejné, je to úplně lhostejné. Vždyť ani dnešní oteplení druhé půle 20.století (které dle IPCC je vinou člověka) není globální. Od druhé světové války se vůbec nebo téměř vůbec neoteplilo v Antarktidě, Grónsku, USA ani třeba na Sibiři (Jakutsk, permafrost). A posledních cca 13 let se otepluje snad jedině na Severním pólu (snad vlivem teplých mořských proudů), takže to také není globální.

SPOR O HOKEJKU

Jak by asi mohlo být nejtepleji za 10 000 let, když nelze prokázat, ani zda je nejtepleji za pouhých 1000 let? Mannovo tvrzení, že rok 1998 je nejteplejší za tisíc let, už ve Čtvrté zprávě IPCC nenajdeme. Uznali, že je to neprokazatelné.

Že Hokejka už je vyvrácena, to jsem zdokladoval v článku „Spor o hokejku uzavřen“, na který pan Metelka dodnes jaksi nereagoval. Ještě po Climategate, na jaře 2010, LM tvrdil do televizních kamer (pořad Kontexty), že hokejka byla „nezávisle“ potvrzena a tento týden mi totéž do očí tvrdil pan Kotecký z Hnutí Duha. Taková neznalost! Ve skutečnosti ta potvrzení si dělal hokejkový tým sám a to stále dokola se stejnou podivuhodnou metodou (Majkův trik) a se stejnými úsměvnými daty (Jamal).

Kdyby byl pan Metelka chlap, tak by na férovku přiznal, že hájit hokejku bylo selhání úsudku. Místo toho svůj článek „Spor o hokejku“ (2006), kde Manna hájil, potichu stáhnul z webu a na žádosti o znovu zveřejnění se vymlouvá jako uličník, který rozbil okno: Zkusím to najít, jakmile bude čas…  Až budu mít ostatní hotové, dám se do toho.“

Klima08.jpg

Graf  č. 7: A tohle se stane, když Rohdeho metodu práce s daty aplikujeme na ČR. Starší data ukážeme jen s malým rozlišením, jako celoroční průměry. A porovnáme to s průměrnou teplotou jediného měsíce. A vida. Zdá se, že v letech 2006 – 2010 došlo ke klimatickému rozvratu! Statistika dokáže divy.


Jaké z toho plyne poučení? Příště bych českému zástupci IPCC doporučil, aby si nebral příklad z metod práce IPCC. Měl by si věci ověřoval, než něco napíše. Bez přemýšlení překopírovat malůvku z Wikipedie nestačí. Proč se pan Metelka nepoučil ze svého debaklu s hokejkou?

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist