Alarmista globálního oteplování: Zapalte domy skeptiků

Uveřejněno dne 16 května 2012 000 12:27

greensvastikaAlarmista změny klimatu Steve Zwick, jenž píše pro časopis FORBES, volá po tom, aby skeptikové globálního oteplování byli sledovaní a aby se zjistilo, kde bydlí. Jejich domy by poté měly shořet do základů. Toto je další šokující ilustrace hojně se vyskytujícího ekofašismu v rámci environmentální lobby.

Zwick přirovnal skeptiky globálního oteplování k obyvatelům Tennesee, kteří odmítli zaplatit poplatek 75 dolarů, což vedlo požárníky k tomu, že pouze sledovali, jak domy těchto rezidentů vyhořely. Zwick ve svém článku pateticky volá po tom, že kdokoliv, kdo aktivně zpochybňuje propagandu globálního oteplování, by měl čelit stejnému trestu.

„Víme, kdo jsou tito aktivní popírači – nejsou to lidé, kteří věří těmto lžím, ale jsou to ti, kteří tyto lži vytvářejí. Začněme s jejich sledováním a jakmile přijdou hladomory, ať za to zaplatí. Ať shoří jejich domy. Ať se pevná půda pod jejich nohama promění v zatopené ostrovy. Donuťme je, ať zaplatí za rostoucí ceny potravin“, napsal Zwick a dodal: „Zničili klima. Proč by to za ně měli ostatní platit?“

Jak jsme již  dříve uvedli a podložili množstvím materiálů, výzkumy veřejného mínění ukazují, že stále méně a méně Američanů je přesvědečeno o tom, že pseudověda, která zakládá teorii člověkem způsobeného globálního oteplování, a která je šířena prostřednictvím takových maniaků kontroly jako je Zwick, je pravdivá. Zwick a jemu podobní se zajímají mnohem více o peníze a o moc, než o životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou přívrženci člověkem způsobeného globálního oteplování ve svých prohlášeních stále autoritativnější.

Dokonce i tehdy, když samotná věda prokáže, že jejich teorie jsou chybné – že množství arktického  ledu se stále zvětšuje, že ledním medvědům a tučňákům se daří velmi dobře, že himálajské ledovce se zvětšují – jsou alarmisté klimatu ve svých útocích stále agresivnější vůči komukoli, kdo by se odvážil zpochybnit jejich globálně oteplovací mantru.

Již před několika týdny jsme komentovali prohlášení Kari Norgaarda, že skeptici globálního oteplování by měli být dáváni do souvislosti s rasisty a že by měli být „léčeni“ na duševní poruchu. V dopise Baracku Obamovi Norgaard rovněž prezidenta žádá, aby ignoroval to, co chtějí lidé a zrušil demokracii z toho důvodu, aby mohlo dojít k vynucení drakonických ekologických nařízení.

Nicméně ani toto stále ještě nepředstavuje skutečný vrchol extrémně ekofašistického postoje posledních let.

V roce 2010 alarmistická skupina oteplovačů, která se nazývá 10:10, a která je podporovaná vládou Velké Británie, prezentovala televizní reklamní video, v němž jsou děti, které odmítnou snížit své uhlíkové emise, brutálně zmasakrovány v orgiích násilí plných krve a létajících vnitřností. Poté, co tato skupina obdržela obrovské množství negativních reakcí, byla nucena stáhnout toto video ze svých webových stránek a byla donucena k tomu, aby se omluvila.

V témže roce tvůrce ‚Gaia hypotézy‘ James Lovelock prohlásil, že „demokracie musí být pozastavena“, abychom mohli bojovat proti globálnímu oteplování, a že „několika lidem, kteří mají autoritu, by mělo být dovoleno řídit celou planetu“, protože lidé jsou příliš hloupí na to, aby jim mohlo být dovoleno řídit sami své osudy.

V roce 2006 poskytli Al Gore a Bill Moyers rozhovor americkému environmentálnímu časopisu, v němž se oba přimlouvali za to, aby byli skeptici klimatu, kteří jsou součástí „průmyslu popíračů“ uvězněni a poté čelili válečným tribunálům podobně jako nacisté v Norimberku.

Marc Morano z ClimateDepot.com doporučuje skeptikům člověkem způsobeného globálního oteplování, aby zdvořilým způsobem informovali Steve Zwicka (na info@ecosystemmarketplace.com), že volat po tom, aby lidé, kteří vysloví odlišný názor, byli sledováni a poté jim byly vypáleny jejich domy, není racionální argument, jenž by potvrzoval správnost teorie člověkem způsobeného globálního oteplování.

Ve skutečnosti se jedná o argument dementního idiota, jenž očividně propadá dětinskému výbuchu hněvu z faktu, že Američané ve stále větší míře než kdykoli v minulosti odmítají agendu globální vlády/uhlíkové daně, která se skývá za teorií člověkem způsobeného globálního oteplování.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist