Přední klimatický vědec se vysmál nové zprávě OSN o změně klimatu

Uveřejněno dne 5 května 2014 000 14:20

Prominentní enviromentální vědec vystoupil na veřejnosti a vyjádřil se s posměchem o nedávno vydané zprávě Mezinárodního panelu OSN pro klimatickou změnu (IPCC). V této zprávě došel IPCC k závěru, že pokračující zvyšování úrovně oxidu ohličitého v atmosféře by mohlo způsobit vyhubení lidstva.

Leslie Woodcock, emeritní profesor chemické termodynamiky na Škole chemického inženýrství a analytické vědy v Manchesteru, se vysmál termínům „klimatická změna“ a „globální oteplování“ v rámci své kritiky strachu ze změny klimatu, který šíří OSN.

Woodcock, bývalý výzkumník NASA, prohlásil, že „teorie lidmi způsobené klimatické změny“ je „ničím nepodložená hypotéza.“

„Voda je daleko mocnějším skleníkovým plynem a té je v naší atmosféře 20x více, kolem jednoho procenta, zatímco CO2 je v atmosféře pouze 0.04 procenta, prohlásil podle britského deníku Yorkshire Evening Post, Woodcock. Woodcock, který obdržel PhD. na Univesity of London je členem Královské společnosti chemického inženýrství, zakládajícím editorem časopisu Molekulární simulace a držitelem hostujícího členství Max Plankovy společnosti.

Woodcock publikoval v 70 odborných časopisech.

„Z oxidu uhličitého se udělal jakýsi druh toxického plynu, ale pravdou je, že se jedná o plyn životodárný. My tento plyn vydechujeme a rostliny jej nadechují a my nejsme příčinou jeho existence“, prohlásil Woodcock.

„Globální oteplování je nesmysl.“

Woodcock tvrdí, že teorie o antropogenním globálním oteplování, která byla dnes radikálními levičáckými environmentalisty proměněna do podoby obtížněji definovatelné teorie o „klimatické změně“, je motivována ekonomickými zájmy.

„Pokud hovoříte se skutečnými vědci, kteří nemají politické zájmy, řeknou vám, že na globálním oteplování není nic vědeckého. Globální oteplování je průmyslovým odvětvím, které některým lidem přináší velké množství peněz“, prohlásil Woodcock.

Tato jeho otevřená kritika teorie globálního oteplování a klimatické změny byla publikována ve Velké Británii jen den poté, co BBC odsouhlasila, že skeptici klimatické změny dostanou v rámci jejího vysílání menší prostor.

BBC, která je dotována vládou, se pod tlakem Výboru parlamentu pro vědu a technologii rozhodla, že její editoři by měli žádat o zvláštní povolení, pokud budou chtít pořizovat rozhovory se skeptiky klimatické změny a vystoupení těchto skeptiků na obrazovce by mělo být doprovázeno „varováním o negativním dopadu na zdraví“.
V rozhovoru s deníkem Yorkshire Evening Post, Woodcock neváhal demaskovat „vědu“, která se skrývá za alarmismem o globálním oteplování/klimatické změně.

Termín „klimatická změna“ je podle Woodcocka nesmyslný.

„Zemské klima se mění od prastarých časů, to jest od doby, kdy došlo ke zformování Země, před 1,000 miliony let“, řekl Woodcock.

„Teorie lidmi způsobené klimatické změny je ničím nepodložená hypotéza o našem klimatu, která tvrdí, že jsme byli napříč planetou zasaženi spalováním fosilních paliv v průběhu uplynulých 100 let, jehož následkem mělo dojít k mírnému nárůstu průměrné teploty na zemském povrchu, jenž bude mít katastrofální environmentální důsledky.“

„Neexistuje žádný reprodukovatelný vědecký důkaz toho, že by došlo, byť i jen k mírnému nárůstu CO2 v průběhu minulých 100 let“, prohlásil Woodcock a trval na tom, že „klimatická změna je konstantním jevem v rámci geologického času a jak bylo zdokumentováno, k radikální změnám klimatu docházelo během celých věků, dávno předtím, než se na planetě objevilo lidstvo.“

„Události se mohou odehrávat v hojném počtu a na jakékoli časové škále v rámci tak chaotického fyzikálního systému, jakým je počasí“, prohlásil Woodcock. „Jakékoli místo v nížině může být do určité míry zatopeno na časové škále od jednoho měsíce, až po miliony let. Žádnou předpověď nelze dopředu učinit na dobu delší, než 5 dní.

Woodcock objasnil, že důvodem častého překonávání teplotních rekordů „je prostě skutečnost, že jsme s tímto měřením začali teprve zhruba před 100 lety.“

„Pokud budeme mít delší, přirozenou fluktuaci v počasí, bude stále docházet k tomu, že dojde k překonání nějakého rekordu.“

„Je naprosto stupidní svalovat vinu za záplavy na klimatickou změnu, jak jsem četl, že nedávno učinil předseda vlády.“ Já z toho ale neviním politiky, vinu nesou jejich takzvaní vědečtí poradci.“

Woodcock prohlásil, že globální lobby, která stojí za globálním oteplováním/klimatickou změnou zvyšuje náklady tak, že je stále nákladnější byť jen udržet se v teple, což „je důsledkem idiotského rozhodnutí našich politiků v minulých letech o produkci elektřiny ze zelených zdrojů.“

„Zelená lobby vytvořila průmysl, který se tváří, že činí dobro a stal se z toho způsob života, tak jako je tomu u náboženství, řekl Woodcock. „Rozumím tomu, proč toto lidé brání, když ztratili tolik času tím, že tomu uvěřili.“

Woodcock prohlásil, že termín „globální oteplování“ neznamená nic, pokud k němu není připojeno časové rozmezí.

„Teplota na zemi stoupá a klesá po miliony let“, řekl Woodcock. „Pokud se objeví extrémy v počasí, nemá to nic společného s oxidem uhličitým v atmosféře, nejedná se trvalý stav a nebylo to způsobeno námi.“

Woodcock poukázal na příklad žárovek a ilustroval na tomto příkladě své obavy, že klimatičtí hysterici zatěžují společnost zbytečné náklady a riziky.

„Źárovky jsou dobrým příkladem sporu se zeleným hnutím. Evropa zakázala wolframové žárovky“, poznamenal Woodcock. „Wolfram je neškodný kov, jako je i zlato. Wolfram nereaguje s žádnou jinou látkou a přesto nyní, ve jménu úspory energie, máme nízkoenergetické žárovky, které jsou plné toxických chemikálií, včetně výparů rtuti, které jsou jedovaté.“

Woodcock prohlásil, že pokud dojde k rozbití této žárovky, Ministerstvo pro životní prostředí radí, že pokoj, v němž k tomu došlo, je třeba opustit na dobu patnácti minut.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist