Německá meteorologická služba nasazuje manipulativní eskamotáže se statistikou, aby z ochlazování vyčarovala oteplování

Uveřejněno dne 15 května 2014 000 13:53

Německá meteorologická služba má problém s klimatem.Německá Deutsche Weetterdienst si vyzobáváním hrozinek z údajů proklovala cestu k oteplování a zakrývá, že od roku 2000 se ochlazuje. Člověk by typicky považoval Deutshce Wetterdienst (DWD) za seriózní organizaci, která nás zásobuje spolehlivými daty o počasí. Když ale přijde na klima, tak pokud si člověk přečte prohlášení pronesená vedoucími představiteli DWD na tiskové konferenci v Berlíně o roce 2013, tak začnou narůstat pochyby.

Ve svém oznámení sdělují, že „oteplování je na postupu,“ i když tomu tak není podle vlastních dat DWD – zvláště v Německu ne! Takovéto tvrzení lze vysvětlit pouze politickou instrukcí nebo bezhlavou oddaností vládní klimatické politice. Ředitel Institutu Maxe Plancka pro meteorologii v Hamburgu Prof. Dr. Jochem Marotzke, dokonce řekl„Neznám žádného seriózního kolegu, který by popíral, že v posledních letech se oteplilo.“

Použijeme-li jako referenčního období proti dnešku rok 1990, což se rovněž používá v USA, pak při použití takovéhoto referenčního období to vypadá úplně jinak:

Rok 2013 je 0,2°C pod normálem.

Druhým příkladem je používané tvrzení, že dnes je v Německu o 1,2°C tepleni než v roce 1881. Zde je zase použito nízkého referenčního bodu. Např. vybereme-li si rok 1860, pak by rozdíl byl pouze asi 0,6°C.

A vůbec se nezmiňuje skutečnost, že v Německu roční teploty od roku 2000 do roku 2013 o 0,6°C poklesly (použijeme-li data od DWD!) a že rok 2013 byl za posledních 14 druhý nejchladnější (Obrázek 1). Na žádné z internetových stránek DWD není možné najít žádný graf, který by ukazoval nedávný vývoj teplot. Zjevně to není v souladu s předepsanou klimatickou ideologií. A rovněž uvážíme-li časové období od roku 1990, tak nedošlo k žádnému vzestupu teplot. Naopak v tomto období se teplota v průměru držela na téměř konstantní úrovni.

Třetím příkladem zmiňovaným DWD je tvrzení, že období 1983-2012 bylo nejspíš nejteplejší za posledních 1400 let, s odkazem na zprávu IPCC. Copak DWD nemá svá vlastní historická data? Copak DWD neví, že jen před 1000 lety bylo zrovna tak teplo, jako je dnes, ale i to, že za posledních 3200 let bylo stejně teplo už hodně krát (a to bez vlivu CO2)?

Obrázek 2 líčí klimatickou historii, která ukazuje, že teplá období bývala vždy časem politické stability a ekonomické prosperity. Na druhou stranu studená období, k nimž docházelo mezi těmi teplými, bývala časem nestability (migrací) a hladu, k němuž docházelo kvůli suchu.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist