Klimatologové klimatu ještě nerozumějí

Uveřejněno dne 4 července 2014 000 16:17

Povrchní černobílé uvažování se stalo metlou dnešní klimatologie. Všechno, co neumějí vysvětlit Sluncem či sopkami automaticky dávají za vinu oxidu uhličitému. Jenže preindustriální výkyvy teplot se na tohoto obětního beránka svalit nedají. Tehdy špatné počasí pokládali za kouzla čarodějnic.

Jak to, že klimatologické modely nedokázaly předpovědět 17 let dlouhou pauzu v globálním oteplování? Podle profesora J. Scotta Armstronga, zakladatele Journal of Forecasting (Magazín prognostiky) jsou klimatologické modely prakticky bezcenné. V článku „Let’s Deal in Science and Facts“ (2010) píše: „Publikovali jsme studii (Green 2009), která ukazuje, že předpovědní postupy používané klimatickým panelem OSN porušují 72 z 89 relevantních pravidel prognostiky… (např. není uvedeno, jaké všechny metody byly použity). IPCC nedovedla vysvětlit, proč tyto zásady porušila.“ Armstrong dodává: „Testovali jsme modely globálních teplot od roku 1850. Chyby dlouhodobých předpovědí (na 91-100 let dopředu) IPCC byly 12 větší než chyby našeho jednoduchého modelu.“

Na regionální úrovni nemají modely s realitou společného prakticky nic. Jak poukázal Roy Spencer, architekt satelitního měření globálních teplot, v tropech jdou modely jedním směrem a klima dočista jiným (viz zde). Eufemisticky se tomu říká „driftování“ modelů. Klimatologové jsou  jako děti, které ve škole používají tahák. U minulosti, kde je správný výsledek už znám, klimatologové dosahují přibližného souladu modelů s realitou pomocí švindlů (tzv. flux adjustment). Odborná literatura naříká: „Když se propojí oceánské GCM modely a atmosférické GCM modely, dochází často k driftování, které je větší než celá simulovaná změna klimatu.“ (Schneider E. 1996)

Místo aby přiznali, že ji modely driftují, klimatologové se vymlouvají, že za 17 let neoteplování může „přirozená variabilita klimatu“ způsobená „neznámou příčinou“. To je ale dvousečná zbraň. Pokud se takhle dá odbýt 17 let neoteplování, jistě se to samé dá říci i o 20 letech oteplování, ne?

I globální oteplování v letech 1976 – 1998 mohla přece být jen přirozená variabilita klimatuzpůsobená neznámou příčinou. Souběžný růst CO2 může být jen falešná korelace. V té samé době vzrostl i počet pošťáků. Proč oteplování nesvalit rovnou na ně?

Alarmisté se také vymlouvají, že 17 let neoteplování nic neznamená. Pro ně je to jen šum v datech, který nic nemění na „dlouhodobém trendu“. Jenže to je dvousečná zbraň. Podle stejné logiky mohou i klimaskeptici říci, že 20 let rozdílu mezi teplotami a sluneční aktivitou je jen „šum v datech“. Je to jen přirozená variabilita, která nic nemění na dlouhodobé tisícileté závislosti teplot na Slunci.

The Signal and the Noise.jpg Co je signál a co je jen šum v datech? Nepletou si to klimatologové? Podle nejúspěšnějšího amerického prognostika Nata Silvera jsou klimatické modely chabé. Jeho kniha „Signal and Noise“ oteplovačům dala co proto. Silverův blog FiveThirtyEight.com se proslavil úspěšným prognózami výsledků presidentských voleb v USA. Nedávno se o řadu alarmitů pokoušela mrtvice, protože Silver na svém webu svěřil psaní o klimatu Rogeru Pielkemu Jr.. Což je známý kritik proroků soudného dne (alarmitů). Vice zde

 

Jak můžeme vysvětlit, co se děje s klimatem, když věda nechápe ani tak základní jevy jako je El Niňo? Meziroční výkyvy teplot precizně kopírují tento fenomén. El Niňo lze předpovídat s asi půlročním předstihem. Stačí sledovat index SOI (Southern Oscillation Index) tj. rozdíl v atmosférickém tlaku mezi Tahiti a Darwinem v Tichém oceánu (McLean a kol. 2009). Proč se ten tlak takto mění? Nikdo netuší.

Čtvrtá zpráva IPCC (FAQ 9.2) tvrdí: „Modely nedokáží reprodukovat pozorované oteplení, když zahrnou pouze přírodní vlivy“ (The models fail to reproduce the observed warming when run using only natural factors). To ale není pravda. Ty modely přece nezahrnují všechny přírodní vlivy. Přírodní vlivy, které jsou viníkem El Niňo, neznáme a v modelech tudíž jistě nejsou. Na klima nepůsobí jen Slunce, sopky a CO2 –  El Niňo je toho důkazem.

Vždyť neumíme vysvětlit ani Pacifický dekádový cyklus (PDO) a jeho dvojče Atlantický multidekádový cyklus (AMO). V posledních 200 letech vykazuje cca 60 letý cyklus. 30 let ochlazování po „přepnutí režimu“ v roce 1945. A pak 30 let oteplování po přepnutí režimu v roce 1976. Příčinu těchto oscilací nikdo nezná, máme jen spekulace. Slunce žádný odpovídající cyklus nemá. Sluneční aktivita rostla až do začátku 60.let, přesto se po válce ochladilo. Navzdory růstu CO2. A ve 40. a 50. letech byla sopečná aktivita velice nízká.

Takové záhady známe i z preindustriální éry. Podívejte do grafu 5. Proč se kolem roku 1400 n.l. oteplovalo, ač sluneční činnost klesala? Proč se kolem roku 1730 neoteplovalo, ač sluneční činnost rostla? Tehdy za to nemohly být zodpovědné fabriky a antropogenní emise CO2. Žádné fabriky tehdy neexistovaly. Jak víme, že příčinou dnešních změn klimatu není stejný záhadný faktor jako tehdy?

Solanki a kol. (2005) zdokumentoval, že dlouhodobé trendy teplot za tisíc let jsou způsobeny Sluncem. Ale dodává, že Sluncem nelze vysvětlit všechno. „Poslední oteplení od 1975 není v našich korelacích zahrnuto. Během těchto 30 let sluneční záření, UV záření a kosmické záření nevykazují významný sekulární trend, takže přinejmenším tato poslední epizoda musí mít jinou příčinu.“ Jde o jakousi úlitbu autora dobovým dogmatům, aby se nedostal na černou listinu „popíračů“. Asi jako dříve vědci do svých textů dávali citáty z Marxe, aby jejich články prošly přes cenzuru.

Solanki ale neříká, že touto „jinou příčinou“ je CO2! K podobným epizodám docházelo i v preindustriální éře, kdy CO2 viníkem být nemohl. To samé by si měl uvědomit i Lockwood, který tvrdí, že „solární aktivita posledních 20 let klesala, zatímco povrchové teploty na Zemi dál rostly“ (Lockwood 2007). To samé by Lockwood mohl napsat v roce 1400 za stoleté války.

Po druhé světové válce se 30 let ochlazovalo, ačkoli skleníkové plyny přibývaly. Podle alarmistů jde jen o krátkodobý šum, který nic nemění na dlouhodobém trendu. Podle této logiky lze ale také dát za pravdu klimaskeptikům. Jestli se nějakou dobu Slunce a teploty pohybují opačným směrem, je to běžný krátkodobý šum, který nic nemění na dlouhodobém vztahu Slunce a teplot.

Solanki o uplynulém tisíciletí říká: „Dlouhodobé trendy solárních údajů a teplot severní polokoule mají korelaci asi 0,7 – 0,8 na 94% – 98% hladině spolehlivosti.“

 oned.jpg  onec.jpg
GRAF 1: Zde vidíte, že se oteplování na jistou dobu zastavilo. Je to nejdelší „pauza“ v oteplování od doby, co roce 1976 začalo. Může za to nezvykle dlouhý a slabý cyklus slunečních skvrn? Nikdo neví.

http://www.cru.uea.ac.uk/

GRAF 2: Použitím pořádného filtru můžete zamaskovat i celé desítky let ochlazování. Hide the decline. (Schleissinger 2013)

 

Oneb.jpg
GRAF 3: Variace rychlosti růstu hladin oceánů. Znečištění atmosféry vinou průmyslu (global dimming) by teoreticky mohlo být důvodem ochlazení 1945-1975. Ale proč k tomu došlo přesně v načasování 60.letého cyklu, který tu působil už v minulých staletích?  (Jevrejeva 2008)
 onea.jpg
GRAF 4: Nahoře globální teploty podle RSS satelitů. Dole index jevů El Niňo a La Niňa, jejichž příčinu neznáme. Lokální kolísání tlaku pak pak cvičí s celou globální teplotou.  http://chartsgraphs.files.wordpress.com/2009/02/rss_3_panel.png Viz též http://pindanpost.com/2011/09/23/temperature-and-pressure-are-related/

 

 onee.jpg
GRAF 5: Srovnání sluneční aktivity (červeně) s rekonstrukcí teplot (Mann a Jones 2003). I milovníci hokejek musejí uznat, že za oteplování ve 20.století je zodpovědné Slunce. Soulad Slunce a teplot ale nikdy nebyl 100%. Občasné divergence o délce pár desítek let byly běžné i v preindustriální éře. (Solanki et al. 2005)
 onef.jpg
GRAF 6: Teploty a sluneční aktivita si ve 20.století odpovídaly velice dobře, ale nikdy ne ze 100%. Období několik desítek let „nesouladu“ jsou běžná a děly se i v dobách nízké koncentrace CO2. Jde jen o přechodný šum. (Valev 2006)
Christensen2.jpg
Graf 7: Hodnotit závislost teplot (modře) na Slunci (zeleně) podle úseků

krátkých jen pár desítek let je ukvapené. Někdo by to měl konečně říci Miku Lockwoodovi. (Christensen 1991).

GRAF 8: V tropech jsou skutečné teploty (kruhy a čtverrce) hluboko pod alarmistickou předpovědí modelů (křivky). Všech 73 modelů se mýlí a vědci netuší, co je špatně. Oscilace El Niňo navíc nedovede reprodukovat žádný z modelů, ani jeden. (Zdroj: Roy Spencer)

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist