Ekologické hnutí zavrhlo vědu i logiku (3)

Uveřejněno dne 12 dubna 2018 v 11:05

Člověk je tropický tvor. Energie a společnost. Závěr rozhovoru bývalého ředitele Greenpeace Patricka Moora s francouzským novinářem Grégoire Canlorbem. G.C.:Podle slov historika ekonomie E.A. Wrigleye umožnila průmyslová revoluce, ke které došlo na základě fosilních paliv, „vznik světa, který již nesleduje rytmus slunce a ročních období; světa, ve kterém závisí osud lidstva na tom, jak samo řídí hospodářství a nenechá se řídit rozmary přírody; světa, ve kterém se chudoba ocitla v pozici opce, bez nutnosti reflektovat hranice lidské produktivity“. Ekonom Deepak Lal, specialista srovnávacích studíí civilizací, to nazval „prométeovským rozvojem“ jako protiklad ke „smithovskému rozvoji“, který stavěl na tom, jak silně se rozvine dělba práce.

Šel byste tak daleko, že když se obhajuje horizont ekologismu, vede toto zpátky k tradičnímu vývoji podle Smitha na základě dělby práce a zárověň s tím k ekonomii organického typu (tedy zemědělskou ekonomií), omezené použitelnou zemědělskou půdou a podporované kontrolou porodnosti?

P.M.: To jsou velmi dobré otázky. Ale jedním z rozporů zeleného hnutí je, že oni používají všechnu moderní techniku internetu a sociálních médií a tím spotřebovávájí energii, která je každý den jejich života vyráběna z fosilních paliv. Ať jde o energii potřebnou k výrobě kola, které používají, nebo monitoru, na který zírají. Oni využívají všechny plody moderní civilizace, zatím co současně tuto civilizaci proklínají. Tomu nerozumím. Myslím si, že je to úplně nesmyslné a musí se to správně pojmenovat: pokrytectví je společensky nepřijatelné. Jestliže je možné dokázat, že se velmi často dělá to, proti čemu se bojuje, mělo by to být trestuhodné a mělo by být možné to zakázat, aby se v tom nemohlo pokračovat.

Například: Předtím, než budete u benzínky čerpat, měl byste odpovědět na otázku: „Vadí vám rafinérie a ropovody a těžařská pole?“ Když odpovíte ano, že jste proti, měl byste být z benzínky vykázán a možná by vám mělo být i zkonfiskováno auto a předáno někomu, kdo výhrady nemá. Pro mne to je hluboce nedůstojná situace, že máme co do činění s organizací, která o sobě tvrdí, že je poctivá, a zároveň je pokrytečtější, než si dovedete představit, žít v praxi jejich život tak, jak to předvádějí. Vzpomínáte na Pařížskou konferenci IPCC – kde probíhala? Hned vedle největšího privátního letiště na světě, takže všichni ti lidé a jejich tryskáče mohli na konferenci pohodlně přiletět. Jak to lze zdůvodnit? Proč by měli lidé naslouchat někomu, kdo říká, že „spotřeba nafty musí být zastavena!“, a který poté letí svým tryskáčem na konferenci, která je zaměřena proti spotřebě nafty a benzínu? Mně je to zřejmé…

Když půjdeme zpátky k malthusiánskému myšlení, měly být podle něj již před staletími masové hladomory, protože podle jeho názoru roste výroba potravin lineárně, kdežto lidstvo se množí exponenciálně. Nuže, pravda je taková, že tomu je právě naopak. Lidstvo už neroste exponenciálně, ve skutečnosti je přírůstek pod exponenciální křivkou, zatímco výroba potravin je exponenciální vzhledem k možnosti uživit všechno lidstvo – a přesně to přece vidíme na našich znalostech genetiky a možná s trochou tepla a CO2 ve vzduchu uživí zemědělství bez problému deset miliard lidí.

Práve dnes dopoledne jsem četl, co řekl Richard Lincen (uznávaný „klimaskeptik“- pozn. překl.), že totiž teplota stoupla za 150 let asi o 1 °C. Během této doby se každý aspekt lidského blaha zlepšil, především v bohatých zemích, kde si můžeme dovolit technologii čistící kouř z fabrických komínů a aut. Co dnes vychází z výfuků moderních automobilů, je skoro výlučně voda a oxid uhličitý, přičemž obojí je pro náš živoz nezbytné. Co bych chtěl tedy říct, ačkoli u toho mnozí lapají po dechu – skutečností je, že fosilní paliva – uhlí, petrolej, zemní plyn – jsou 100% organická, ve vědeckém smyslu organický. Organická chemie je chemií uhlíku, jinými slovy chemií života, a všechna fosilní paliva pocházejí ze živočichů, tudíž jsou 100% organická. 100% vznikly ze slunečné energie, to byla pro to jediná energie.

Oxid uhličitý, voda, fotosyntéza a k tomu mnoho jiných minerálů, které formují náš život na planetě, přetvářejí chlorofyl na slunečním světle na cukr a tím základnu celé energie pro život na Zemi. To je ten fakt: CO2 není žádným znečišťovatelem! To je prapříčina problému, že byl oxidu uhličitému vypálen cejch znečišťovatele coby ohrožení budoucnosti, přestože je základem života. To nejhlavnější, co se nyní musí stát, je zastavit na globální bázi tuto hysterii o CO2 a změně klimatu. USA musí svůj endagerment finding EPA zahodit, v něm je CO2 zcela oficiálně uveden jako znečišťovatel, přestože se ve skutečnosti jedná o rostlinné hnojivo. To je to, co se musí světu vysvětlit.

Já netvrdím, že umím předpovědět budoucnost lidské civilizace. Myslím si, že byly katastrofy po celou dobu historie, byly a jsou války, epidemie a mnohé další ošklivé věci v lidské historii. Změna klimatu k tomu nepatří, ale k dalším může na některých územích dojít. Většině lidí není vůbec známo, že na chlad zemře na tomto světě desetkrát více lidí než na teplo. Více než desetkrát. Nemělo by už tohle přinutit jednoho k zamyšlení, že by mohlo být trochu tepleji? Pak umře na chlad méně lidí, to je přece zřejmé.

Většina lidí nedovede jednoduše pochopit, že my lidé jsme tropičtí tvorové. Vyvinuli jsme se na rovníku v teplém klimatu. Odtud pocházíme, na to jsme se adaptovali. Proto dnes vytápíme své byty v Kanadě či ve Francii. Protože je venku pro nás moc zima, protože bychom jinak umřeli. Jen pomocí ohně, oblečení a úkrytem v domech jsme my lidé schopni mimo tropy žít. Kolik lidí asi ví, že při +18 °C ve stínu lze umřít na podchlazení, pokud tam v noci budou ležet nazí?

Proto tak nutně potřebujeme teplo. My nejsme žádný zimě odolný druh; nemáme žádnou tukovou výstelku a žádnou chlupatou srst, abychom se izolovali od chladu, jak je to u tuleňů či polárních medvědů. Kdy konečně přestanou lidé až groteskně přehánět myšlenku, že na Zemi bude příliš teplo? Před miliony let nebyl na severním a ani na jižním pólu led. Nebyl žádný led. My žijeme v první době ledové už 250 milionů let. Před 250 miliony let byla minulá doba ledová, ale mezi tím bylo na Zemi teplo. Mnohem větší teplo, než máme dnes. Každý dnes na Zemi žijící druh má předky, kteří žili v mnohem teplejších časech. Čím déle druhy na světě žijí a čím více se všechno měnilo, tím odolnější život je.

A pak je tu ještě tvrzení o konsensu 97 % vědců, že lidstvo zavinilo nebezpečnou klimatickou změnu. K tomu říkám, že se jedná o lež, protože vzhledem ke kontroverzní debatě nikdy žádná 97% podpora nebyla a ani nemůže být. Základní definicí kontroverzní debaty je, že lidé jsou různého mínění a nejednotni, jinak by nebyly žádné sporné otázky. Skutečnost, že tolik lidí zpochybňuje tuto takzvanou pravdu jedné nebezpečné klimatické změny, je už důkazem, že žádný konsensus neexistuje. Tím se dostáváme ke skutečně důležitému bodu: konsensus není žádný vědecký termín, nýbrž politický a sociální a ve vědě by se tento termín neměl vůbec používat. Skoro všechny důležité vědecké objevy byly udělány individualisty, od Sókrata po Einsteina. Všechna tato indivua se postavila proti tehdejším konsensům, často vystaveni nebezpečí pro tělo i duši.

Podle mé zkušenosti jsou lidé stojící na přední linii, razící cestu pokroku, vždy vystaveni posměchu a kritice. Tento 97% konsensus pochází od lidí, kteří jsou tak blazeovaní a sebejistí o své poctivosti, že to už s vědou nemá nic společného. Více se jedná o arogantní a pokrytecky počestné hnutí, které odmítlo všechny jiné aspekty diskuse, úplně jako by byli bohové, ačkoli by termín “král je nahý“ lépe odpovídal situaci. Proto vpouští Trump do této věci tak čerstvý vítr. Já nejsem politik a nemám žádný názor na ty všechny ekonomické a sociální záležitosti, ale mám velmi pevný názor na klimatické téma a ten jde velmi silně stejným směrem jako Trump. Můžu pouze doufat, že svět brzy zapudí tyto směšné scenáře o zániku kolem oxidu uhličitého, neboť jde o plyn, který je nejdůležitější potravou veškerého života.

Z eike.de přeložil P. Zinga

Patrick Moore

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist