EVROPA: Klimatická hysterie – ideologie požírající racionalitu

Uveřejněno dne 19 října 2020 000 12:20

emisích CO2 necelými 10 % a zbytek připadá na Asii s Amerikou, jde o nepředstavitelný hazard, který mají Evropané tvrdě zaplatit.

Třídní boj nahrazen bojem proti CO2

Celé klimatické šílenství je dnes revoluční hnutí prosáklé ideologičností, těmto progresivistům nejde o řešení problémů, ale o snahu změnit společnost v součinnosti s dalšími levicově liberálními (progresivistickými) dogmaty, jako je multikulturalismus, LGBT a gender ideologie způsobující společenský rozpad.

Zkuste fanatickému komunistovi v 50. letech minulého století u nás rozmlouvat třídní boj. Šlo o dogma, za jehož zpochybňování byste šli sedět na několik let na Bory nebo rubat uran do Jáchymova. Očekávat zrušení bezuhlíkové neutrality je podobné jako očekávat od komunistů v padesátých letech minulého století zrušení třídního boje.

Smutné a zároveň úplné novum v případě klimatické hysterie je absence diskuze na univerzitách a dalších odborných pracovištích. Tam, kde by se měla vést odborná diskuze a konstruktivní dialog, přichází zastrašování a dehonestace oponentů. Odborníci poukazující na výmysly a manipulace týkající se argumentů škodlivosti zvýšeného CO2 jsou vylučováni anebo jim je vyhrožováno ztrátou grantů, které pro ně mají existenční význam.

Byznys v zelených projektech

V této souvislosti stojí za zmínku ještě jeden podstatný detail, že v případě celé řady stoupenců „Zeleného údělu“ se jedná o tvrdý finanční kalkul a možné pohádkové příjmy plynoucí z již rozjetých „zelených projektů“. Naši „zelení“ solární baroni by mohli vyprávět, jak se dá využít snahy o podporu obnovitelných zdrojů k báječným příjmům, které jim platíme každoročně v rámci účtů za elektřinu (kolonka podpora obnovitelných zdrojů).

A konečně: Zelený úděl nebudou chtít dnešní elity zrušit z důvodu falešné autenticity, poněvadž celá řada z nich se dostala k moci jeho propagací. Popřením Zeleného údělu by ji tito politici ztratili a s ní i politickou moc, kterou si naakumulovali.

Skutečný cíl Zeleného údělu – likvidace automobilové dopravy

Podíváme-li se na skutečný cíl uhlíkové neutrality, je jím podle mě boj proti průmyslu obecně a zvláště proti automobilovému a leteckému průmyslu – se zaměřením na stopku v individuální automobilové dopravě,všepod záminkou ochrany životního prostředí. Automobilismus totiž reprezentuje svobodu jednotlivce a tu zelení ideologové rádi nemají. Proto dochází ve městech k neustálému šikanování řidičů a omezování jízdy namísto rozvoje dopravy.

A reakce vlády na Zelený úděl?

Společně s Polskem a Maďarskem (Slovensko již deklaraci podepsalo) by měla vláda podporovaná parlamentem jasně a srozumitelně Zelený úděl odmítnout jako nebezpečnou utopii. Pokud tak neučiní, bude se podílet na likvidaci českého průmyslu a energetiky.

Zbylé finanční prostředky určené v EU pro Zelený úděl poskytnout na opatření v boji proti suchu zadržováním vody v krajině. Nikdo z nás nezpochybňuje periodu částečného oteplení, ke kterému dochází, ale je potřeba tento problém řešit odborně, nikoliv ideologickým aktivismem.

A také si toto téma nenechat přivlastnit jak zelenými aktivisty, tak legislativními tuneláři, kteří jsou schopni za tučné provize namísto solárních vytvořit budoucí vrstvu „zavlažovacích baronů“.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist