NOVÝ ZELENÝ ÚDĚL, BILIÓNOVÝ PODVOD, ZA KTERÝ DRAZE ZAPLATÍME

Uveřejněno dne 15 února 2021 v 13:10

Dnes předvedeme grafy, které ukazují, že uhlíková neutralita, kterou prosazuje EU, nebude mít žádný vliv na změnu klimatu. Zato bude mít pořádný dopad na náš rozpočet a ekonomiku, protože podstatně zdraží elektřinu i teplo a zlikviduje automobilový průmysl, uhelné elektrárny a teplárny, pomocí penále za emise a emisních povolenek, pokud se to vážně prosadí.

Následuje graf počtu obyvatel Země, jak rostl od r. 1750 podle (1), a pod ním je graf koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře (2). Oba grafy mají stejný průběh, a to včetně prodlevy během 2. světové války 1939 – 1945. Z toho je zřejmé, že obsah CO2 ve vzduchu závisí hlavně na počtu lidí na Zemi, protože všichni chtějí jíst, vařit, topit, cestovat, něco vyrábět a stavět a také potřebují elektřinu. Takže nárůst určitě bude pokračovat bez ohledu na směrnice Evropské komise.

1112

Dále je graf globálních emisí ze spalování fosilních paliv a výroby cementu, na kterém je patrný pokles v letech ropné krize 1979 – 1983 z 19,6 na 18,5 GtCO2 , tedy o 5,6 % (3, 4).
Nad ním je graf koncentrace CO2 v ovzduší, na němž ovšem žádný pokles v těchto letech patrný není. Z toho je patrné, že i kdyby se celosvětově snižovaly emise CO2, jak požaduje Nová zelená smlouva, obsah CO2 v atmosféře by nadále vzrůstal.

13

Existuje teorie Gaia, kterou představil v r. 1969 britský vědec James Lovelock (5).
Ta říká, že Země se chová jako živý organismus tvořící systém, který vyhledává optimální fyzikální a chemické prostředí pro život na této planetě. Např. množství kyslíku ve vzduchu 21 % není nějaká náhoda, ale je to regulované, protože při obsahu 25 % by shořely všechny lesy v důsledku lesních požárů. Toto množství reguluje metan, který příroda také vytváří, a ten pomalu oxiduje na CO2 a vodní páru, čímž se reguluje množství kyslíku.

Sir Lovelock sice dnes patří mezi klimatické alarmisty, ale z jeho teorie lze odvodit i jiné závěry, když říká:
„ Nejvýznačnější vlastností Gaii je udržovat stálé podmínky pro veškerý pozemský život.“ (6).
Z toho pak vyplývá, že když lidí neustále přibývá, a CO2 je pro ně životně důležitý, protože je potravou rostlin, tak jeho množství ve vzduchu musí také narůstat, aby pro všechny lidi byly zajištěny zmíněné stálé podmínky pro život. A bude narůstat, i kdyby se lidské emise začaly snižovat. Člověk tedy přispívá k celkovému množství CO2 v atmosféře, ale jeho výši určuje příroda.

Nový zelený úděl tedy znamená likvidaci prosperity EU a výše uvedené také vysvětluje, proč Evropská komise porušila legislativu EU a nepředložila europoslancům studii dopadů při zavedení Zelené smlouvy, čímž zcela ignorovala své povinnosti (7).

Prameny:

(1) https://ourworldindata.org/grapher/world-population-since-10000-bce-ourworldindata-series?time=1800..
(2) https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/atmospheric-concentration-of-co2-ppm-1
(3) https://www.groasis.com/en/downloads/download-the-treesolution-for-free-and-learn-how-trees-clean-the-air-from-CO2
(4) https://ourworldindata.org/co2-emissions
(5) James Lovelock, Gaia, nový pohled na život na Zemi
(6) str. 143, tamtéž
(7) https://iuhli.cz/proc-ke-green-dealu-neni-dopadova-studie/

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist