KLIMA: 36 rizik v 5 oblastech

Uveřejněno dne 19 března 2024 000 12:10

Unijní orgány se chtějí více zaměřit na klimatická rizika. Komise doporučila zahájení přístupových rozhovorů s Bosnou. Evropský parlament chystá žalobu na Komisi kvůli uvolnění části blokovaných peněz z fondů Maďarsku.

Pondělí 11. března 2024
V Radě se završil proces přijetí nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy. To má občanům usnadnit rozpoznání politické reklamy a jejího zadavatele, což jim prý má zajistit lepší předpoklady pro přijímání informovaných rozhodnutí. Opatření je odůvodňováno obavami z nebezpečí, které představuje manipulace s informacemi a zahraniční vměšování do voleb.

Evropská agentura pro životní prostředí uveřejnila první evropské hodnocení klimatických rizik, které má pomoci určit politické priority pro přizpůsobení se změně klimatu a pro odvětví citlivá na změnu klimatu. Dokument hovoří o 36 hlavních klimatických rizicích v pěti oblastech. Dosavadní adaptační opatření prý nedrží krok s rychle rostoucími riziky.

Bylo vydáno společné prohlášení EU a USA, které vyzývá online platformy k přijetí deseti konkrétních opatření k ochraně lidskoprávních aktivistů.

Úterý 12. března
Rada přijala závěry o rozpočtových směrech pro rok 2025. Ty mají poskytnout vodítka Komisi při přípravě návrhu příštího rozpočtu. Zdůrazňuje se zde potřeba pokračování solidarity s Ukrajinou.

Komise v návaznosti na hodnocení klimatických rizik od Evropské agentury pro životní prostředí (viz výše) vydala sdělení o řízení klimatických rizik. V něm se zabývá tím, jak mohou EU a členské státy lépe předvídat, chápat a řešit rostoucí klimatická rizika. Dokument prý ukazuje, jak může EU účinně čelit rizikům a vybudovat větší odolnost vůči změně klimatu.

Komise dále doporučila zahájení přístupových rozhovorů s Bosnou a Hercegovinou.

Komise také předložila sdělení, ve kterém – podle jejích slov – „shrnuje úspěchy v oblasti migrace a azylu za poslední čtyři roky“. Zdůrazňuje přitom migrační pakt a cílené operativní akce na podporu členských států.

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně návrhu novely úpravy přeshraniční výměny informací o deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Dohodu ještě musejí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný akt přijmout.

Středa 13. března
Vyjednavači obou institucí se také dohodli návrhu na návrhu, který se týká dalšího rozšíření využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností.

Čtvrtek 14. března
Předběžná dohoda byla uzavřena také ohledně zpřísnění úpravy pro dovoz, vývoz a tranzit palných zbraní na území EU.

Pátek 15. března
Server Euractiv.com informoval o tom, že Evropský parlament chystá žalobu na Komisi kvůli uvolnění části blokovaných peněz z unijních fondů pro Maďarsko. Komise část peněz (10,2 bilionu eur) zadržovaných podle nařízení o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie (k tomuto spornému předpisu viz můj článek Právní stát a kulišárna s unijními fondy) kvůli údajným nedostatkům v oblasti dodržování zásad právního státu vyplatila v prosinci 2023. Zjevně tím chtěla motivovat maďarskou vládu k tomu, aby neblokovala klíčová rozhodnutí o finanční pomoci Ukrajině a o navýšení víceletého finančního rámce.

Předseda Evropské rady Charles Michel na síti X při začátku ruských prezidentských voleb ironicky předem poblahopřál Vladimíru Putinovi k drtivému vítězství.

Další předběžně dohody vyjednavačů Rady a Evropského parlamentu bylo dosaženo ohledně návrhu nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data. Úprava má zajistit okamžitý a snadný přeshraniční přístup ke zdravotním datům a dokumentaci napříč EU.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist