Explozivní předběžná předpověď Institutu Maxe Plancka ukazuje ochlazení SST Severního Atlantiku o 0,5°C do roku 2016

Uveřejněno dne 31 října 2013 000 11:15

Není žádným tajemstvím, že vědci i politici jsou hluboce zklamní úžasným selháním klimatických modelů. 98% dlouhodobých klimatických modelů selhalo při projekci už 16 let zastaveného oteplování a všechny přehnaly oteplení. Tak by možná nemělo přijít jako překvapení, že německá vláda nedávno potichoučku vydala oběžník popisující systém střednědobých předpovědí, jenž některým zdvihá obočí.

(Popis je přeložen ke konci článku.)

První 4 stránky oběžníku diskutují a velebí tehdy nadcházející zprávu IPCC AR5. Strany 5 – 7 pak popisují tři projekce, které mají zodpovědět některé otevřené klimatické otázky.

První výsledky projektu MiKlip ukazují ochlazování Severního Atlantiku

Mezi nimi je nejdůležitější projekt Střednědobé klimatické prognózy (MiKlip) popisovaný na Straně 6 oběžníku o Výzkumu spolkového ministerstva vzdělání a výzkumu (BMBF). Strana 6 ukazuje výše uvedený graf a vznáší otázku: „Jak teplo bude do 10 let? Podniky a politika potřebují spolehlivé klimatické předpovědi.“

Oběžník dodává, že „podniky a politici čím dál více potřebují spolehlivé předpovědi klimatického vývoje s výhledem roky až desetiletí.“

A aby tuhle střednědobou potřebu uspokojila, tak německá vláda financuje MiKlip systém 10-letých předpovědí, který sestává z 60 jednotlivých výzkumných projektů. Výtah ze strany 6:

Je to převážně o počítačových simulacích za využití dat zaznamenaných z měření. … Projekt MiKlip probíhá od jara 2012. Očekává se, že první hmatatelné výsledky budou k dispozici v září 2014. … Výsledky by měly být v porovnání s dlouhodobými scénáři daleko přesnější. … Model nebude poskytovat předpovědi jako, jaké bude v konkrétní lokalitě počasí, za několik let. Spíše hledá pravděpodobné střední teploty v Evropě v určitých měsících.“

Výše uvedený graf na straně 6 zakresluje teplotní odchylky Severního Atlantiku od stanoveného normálu podle let 1971-2000. Graf pochází z Institutu Maxe Plancka pro meteorologii. V popisku se píše:

Testovací předpověď prvního předpovědního systému MiKlip. Obrázek ukazuje teplotní odchylky od střední hodnoty na povrchu moře v Severním Atlantiku z pozorovaných dat zobrazených černě z let 1990 až 2011. Bílá a oranžová ukazují testovací předpověď začínající rokem 2012. Provedeno bylo několik dekádních simulací, aby vzaly v úvahu nejistoty ohledně počátečních podmínek. Střední hodnota simulací je zobrazena bílou křivkou. Intervaly spolehlivosti předpovědi v % jsou zobrazeny oranžově.“

A opět musíme zdůraznit, že tohle je jen „testovací předpověď“ prvního systému MiKlip. Ale i tak, předběžné výsledky jsou zajímavé v tom, že poukazují na výrazný propad povrchových teplot Severního Atlantiku, což bude mít samozřejmě závažné globální klimatické následky, zvláště v kombinaci s negativní Pacifickou dekadickou oscilací PDO a nízkou sluneční aktivitou.

Tak proč nám říkají, že oteplování nerušeně pokračuje, ač to jasně tak není, a neočekává se to přinejmenším ani pro dalších 10 let?

A proč německá vláda financuje rozběh modelů MiKlip? Je tomu tak kvůli tomu, že 100-leté klimatické modely jsou takový obrovský propadák? To jasně jsou. A když ty 100-leté klimatické modely propadly tak nesmírně už během prvních 10 či 20 let, tak jak by mohly být považována za spolehlivé v dlouhodobém měřítku?

MiKlip je důležitý krok zpět k odpovědnému a serióznímu klimatickému modelování a projevem toho, že vlády už nakonec upouští od selhavších dlouhodobých modelů, když uznaly, že tyto komicky selhaly už ve střednědobém měřítku a ukázaly se jako hrozně klamné, např. se podívejte sem.

MiKlip je krásné vykročení pryč od pochybného 100-letého klimatického věštění, které je naivně vulgární zjednodušeninou výhradně založenou na koncentraci jediného stopového plynu, a realistickým úkrokem zpět ke zdravé vědě. Moc se těšíme na první výsledky.

By P Gosselin on 13. Oktober 2013

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist