Viník povodní ? Jednoznačně ekologičtí „aktivisté“

Uveřejněno dne 13 června 2013 000 13:25

vodaTak jako po každé přírodní katastrofě, tak i letos je větší pozornost, než odstraňování následků a omezování příčin, věnována hledání viníka. Desítky absolutních laiků, diletantů a to zejména z řad všemurozumících novinářů a opozičních politiků, nás denně zaplavují naprosto nekompetentními, o to však senzačnějšími odhaleními.

Není náhodou, že ti co mají nejvíce starost o nalezení a potrestání viníků jsou vesměs ti stejní, kdo urychleně natahují ruce pro „nárokový“ příspěvek za škody a při pomoci při odstraňování škod je prakticky není vidět.

Nicméně pro někoho možná to bude znít paradoxně, ale největšími viníky a škůdci v souvislosti s povodněmi jsou ti, kdo se sami prohlašují za největší ochránce přírody a životního prostředí.

Nemálo zla (i mimo přírodu) napáchalo globálně oteplovací náboženství. V důsledku jeho násilného prosazování vyrostly v krajině pole panelů s nulovou schopností zadržet spadlé srážky. Stejně tak zvrhlá idea přimíchávání biosložky do paliv (kdy na výrobu 1 litru bionafty se spotřebuje 1,5 litru nafty normální) znamená zaplevelení polí jakýmsi žlutým hnusem, jehož schopnost absorbovat spadlé srážky je rovněž nulová. Rovněž zvrácené dotace tohoto biošílenství znemožňují přeměnu žlutým morem osázených polí např. Na suché poldery.

Suchých polderů mají ekologisté rovněž plná ústa. Ale jen do okamžiku, kdy je chcete začít realizovat. Okamžitě začnou vykřikovat o stavební lobby a jakýkoli stavební záměr obratem udusí ohromným množstvím obstrukcí. O nově budovaných přehradách raději ani nebudu mluvit.

Ekoteroristé díky nedokonalému stavebnímu zákonu s úspěchem bojkotují množství staveb stavební infrastruktury. Přitom součástí těchto staveb bývá v řadě případů i pročištění a rekonstrukce toků, křižujících uvažované komunikace. Nikdy jsem ještě neviděl Děti země nebo příslušníky sekty DUHA někde čistit zaneřáděná koryta potoků.

Nemalou mírou se na povodních naši ekoteroristé společně s jedním všemurozumícím teatrologem, podepsali dlouhotvajícím bojkotem jakékoli smysluplné rekonstrukce Šumavy. Přitom Šumava, kdyby nebyla plání uschlých torz původního hospodářského lesa, mohla absorbovat značnou část srážkových vod, které pak připravily adrenalinový počátek června obyvatelům jižních a západních Čech.

Ale co, pro většinu „obyčejných“ lidí bude pro vyhodnocení povodní stačit nekompetentní vyjádření nějakého novinářského hlupáka nebo účelová interpretace nějakého po povodni chytrého opozičního politika. Ono je to přece jen pohodlnější než si zjistit fakta a udělat svůj názor.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist